Suffragettes/ Sufražetkinje - Prvi talas feminizma
Društvo

Kratka istorija feminizma

Do sada postoje tri faze feminizma. Prvi talas bavio se pravom glasa (za žene), u drugom talasu formiran je feminizam kao pravac, dok treći i danas živimo i borimo se istom problematikom, a to je porodično nasilje i nasilje nad ženama

Marina Zdravković