Društvo Istorija

I cvet i revolucija: Osmi mart kao simbol ženske borbe i solidarnosti

Iako je Međunarodni dan žena postao globalno priznat i proslavljen praznik, često uzimamo zdravo za gotovo prava za koja su se kroz istoriju izborile žene. U teoriji, postignuća i progres su tu, ali u praksi često nailazimo na prepreke, nejednakosti i nestigurnosti sa kojima se žene i dalje suočavaju širom sveta. Iako su mnoga prava formalno priznata, put do njihove punog ostvarenja najčešće je pun izazova.

Nikolina Ilić