Kreativna ideja, ali i dobar media plan

0

Davor Fabijanić, Executive Director, Real Grupa RGS

Ko je ili šta je danas medij?

Smatram da nikad nije postojala jasno definisana granica šta je medij, a šta nije. Sve putem čega možemo preneti poruku jeste medij. Jedino što smatram bitnim je merljivost, kako bismo mogli doći do nekog rezultata. Naravno, to ne znači da se mediji koji nemaju neki način merljivosti neće koristiti, naprotiv, sve zavisi od samog proizvoda i kome se obraća, u kom delu dana, u kojoj životnoj fazi i slično.

Šta za vas znači fraza – kreativna upotreba medija?

Kreativna upotreba medija ne znači nužno neku ‘big idea’, jer ne trpi svaki proizvod neka velika “skretanja s koloseka”, ali sve čime ćemo skrenuti pažnju na proizvod, istaknuti ga korišćenjem mogućnosti samog medija, zapravo predstavlja kreativnu upotrebu medija.

Za klijenta je važnija – vrhunska ideja ili dobar media plan?

Svakako je vrhunska ideja nešto što će ljudi pamtiti i izdvojiće se u masi poruka kojima smo izloženi tokom dana, ali isto je i pitanje na koji način se vrhunska ideja može realizovati. Cilj svake kampanje, na kraju krajeva, jeste postići što veći doseg, a tu na scenu stupa dobar media plan.

Klijentima radije savetujemo – tradicionalne ili online medije?

To nije pitanje saveta, jer danas sve je medij, pa samim tim nema podele na tradicionalne i online medije. Samu smernicu dobijamo iz briefa klijenta. Već samom definicijom ciljne grupe jedan medij se isključuje u odnosu na drugi, takodje potrebnom brzinom koju poruku trebamo preneti, količinom informacija koja je potrebna kako bi kampanja bila uspešna ili možda postavljanjem proizvoda u njegovo prirodno okruženje npr. automobili na billboardima.

Kako danas merimo uspeh medijske, a kako kreativne kampanje?

Svaka kampanja je celovita. Ne postoji kampanja koja nema kreativno rešenje, niti postoji kampanja koja ne koristi medij. Najjednostavnije je izmeriti uspeh media plana – definišu se KPI za merljive medije te klijent zna koji mu je ROI po toj kampanji. Međutim, tu nema razdvajanja, najbolje bi to opisao jednim primerom koji sam davno čuo, a glasi otprilike ovako – slavite rođendan, napravite najlepše pozivnice, ali ako ste ih pogrešno adresirali ili niko neće doći ili će doći pogrešni ljudi.

Jedan trend za 2021. 

S obzirom na to kakva je 2020. prvi trend koji mi pada na pamet je “fun fun fun”, jer ćemo tako lakše prebroditi sve poslovne izazove koje nam nosi 2021. godina. Poruka svim brendovima je da nastave sa oglašavanjem, zaštite svoj brend aktivnom komunikacijom sa potrošačima, nastave sa svojim planovima korigovanim za nove okolnosti, kako bi i potrošaci imali dodatni osećaj sigurnosti i osećali se prijatno u novoj normalnosti.