Dekanka Filološkog prekršila Kodeks profesionalne etike, izrečena joj javna opomena i ne može više da bude na čelu fakulteta prema Statutu

1
Profimedia

Odbor za profesionalnu etiku Begradskog univerziteta utvrdio je da je profesorka dr Ljiljana Marković, v.d. dekanka Filološkog fakulteta, povredila Kodeks profesionalne etike. Njoj je izrečena mera javne opomene, navodi se u Rešenju Odbora za profesionalnu etiku BU.

Od pet članova Odbora četiri su bila za javnu opomenu, a jedan smatrao da bi trebalo izreći strožu meru, saznaje Nedeljnik.

Zahtev za utvrđivanje povrede Kodeksa podnela je grupa profesora zato što je Ljiljana Marković duže od godinu dana obavljala funkciju dekana i funkciju odbornika Skupštine grada Beogara iako je to u suprotnosti sa Statutom BU. Zahtev je podnet i zato što je Marković tokom mandata obavljala funkciju prodekana za finansije i bila v.d. upravnika Odbora za finansijsko i materijalno poslovanje, a Državna revizorska institucija je u svom Izveštaju od decembra 2018. utvrdila niz nepravilnosti u poslovanju fakulteta.

U svom odgovoru, dekanka je navela da “nije uspela dobro da prouči svu normativu i propise i da je tek uz pomoć advokata uvidela određeno propuste koje je nesvesno napravila, ne razlikujući bitne od manje bitnih činjenica”.

Članovi Odbora nisu prihvatili njeno opravdanje i izgovor, kako se navodi, “naročito za nekog ko se prihvatio prihvatio družnosti dekana fakulteta”

Prema Statutu Univerziteta u Beogradu, (član 65, st. 4),  dekan ne može biti “lice koje je prekršilo kodeks profesionalne etike”.

Protiv rešenja Odbora rok za žalbu je osam dana.

Nedeljnik je početkom nedelje pisao i da je protiv dekanke grupa profesora podnela krivičnu prijavu zbog falsifikovanja odluke Nastavnog naučnog veća, a obratili su se i Odboru za profesionalnu etiku Beogradskog univerziteta zbog utvrđivanja povrede Kodeksa profesionalne etike.

1 KOMENTAR

Comments are closed.