Krivična prijava protiv dekanke Filološkog fakulteta zbog falsifikovanja

0
Profimedia

Protiv dekanke Filološkog fakulteta Ljiljane Marković podneta je krivična prijava zbog falsifikovanja odluke Nastavnog naučnog veća, a grupa profesora sa tog fakulteta obratila se Odboru za profesionalnu etiku Beogradskog univerziteta zbog utvrđivanja povrede Kodeksa profesionalne etike.

Profesori koji su podneli prijavu tvrde da je sadašnja v. d. dekana Ljiljana Marković falsifikovala poslovni dokument – odluku Nastavno naučnog veća, za šta navode da je krivično delo.

Zbog toga je, kako kažu, predata predstavka Odboru za profesionalnu etiku BU.

U predstavci Odboru se navodi da je “odluka o imenovanju predstavnika Filološkog fakulteta u Veću naučnih oblasti DHN (zavedena u arhivi FF pod br. 708/1, datum 13. 3. 2019), koju je potpisala v. d. dekana Fakulteta i predsedavajući NNV prof. dr Ljiljana Marković, grubo falsifikovana”.

Takođe, ovi profesori tvrde da je bivša dekanka, Aleksandra Vraneš, čiji je prodekan za finansije u dva mandata bila Ljiljana Marković, falsifikovala poslovni dokument: Poslovnik o radu NNV.

“I tim povodom je predata predstavka Odboru za profesionalnu etiku protiv Aleksandre Vraneš”, navode izvori Nedeljnika sa fakulteta.

O aktuelnoj dekanki mediji su više puta pisali navodeći da je u sukobu interesa i da ne može da se kandiduje za novi mandat. Ljiljani Marković se prebacivalo i što nije podnela ostavku na mesto dekana kada je 2018. izabrana za gradskog odbornika na listi SNS-a, niti se odrekla odborničke funkcije. Ona od 25. juna 2019. godine nije više odbornik u Skupštini grada Beograda.

Jedan deo problema na Filološkom fakultetu tiče se i izveštaja Državne revizorske institucije za 2017. i nalaza da je više profesora u toj godini primilo milionske honorare, o čemu su mediji već pisali. Sporno je oko 200.000 evra koji su mimo propisa raspoređeni u plate zaposlenih.

Četiri katedre Filološkog fakulteta (Katedra za srpsku književnost, Katedra za srpski jezik, Katedra za engleski jezik i književnost i Katedra za nemački jezik i književnost) uputile su u decembru prošle godine rektoru i Senatu Univerziteta u Beogradu, apel kao i propratno pismo, koje su potpisala 44 profesora i docenta ovog fakulteta tražeći da aktuelna dekanka prof. dr Ljiljana Marković povuče svoju kandidaturu za dekana. Profesori traže i da Savet Filološkof fakulteta iznova pokrene postupak za izbor dekana u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom UB.

U pismu koje je potpisalo 44 profesora i koje je upućeno rektorki Ivanki Popović, upozoravaju da se Filološki fakultet već duže vreme nalazi “u stanju potpunog moralnog i pravnog rasula”.

“Finansijskom i institucionalnom rasulu treba dodati i gotovo neverovatne podatke o naučnim publikacijama Ljiljane Marković. U njenoj zvaničnoj bibliografiji, koja je godinama stajala na sajtu FF (a uklonjena je posle objavljivanja podataka iz nje u medijima), kao i u referatu za njen izbor u zvanje redovnog profesora, navodi se šest knjiga koje nisu dostupne javnosti. Prema potvrdi iz Narodne biblioteke Srbije, te knjige nisu dostavljene ni ovoj biblioteci, niti ijednoj biblioteci u Srbiji, a nema ih ni u jednoj biblioteci FF, koji je (navodni) izdavač većine tih knjiga. Ali, zato u njenoj bibliografiji stoje dve knjige, kao i tri prevoda, koji nisu njeni nego nekih drugih autorki koje nose isto ime. Jedna od tih knjiga navedena je i u bibliografiji koju je prof. Marković priložila za svoje unapređenje u redovnog profesora. Kao što bi bila dužna da akademskoj i široj javnosti otkrije istinu o svom finansijskom poslovanju, tako bi – ako ne i više – Ljiljana Marković bila dužna da svojim kolegama i naučnoj javnosti stavi na uvid svoj naučni opus. Jer, upravo je na osnovu tih još uvek nedostupnih monografija ona stekla zvanja vanrednog a zatim i redovnog profesora”, naveli su profesori tada u pismu.

“Novi dokazi o zloupotrebama na FF i starijeg i skorašnjeg datuma gotovo svakodnevno se pojavljuju i na FF i u javnosti, a prof. Marković ih ignoriše, arogantno se oglušujući o pozive svojih kolega da se povuče”, dodaje se u pismu.