Četiri katedre Filološkog fakulteta (Katedra za srpsku književnost, Katedra za srpski jezik, Katedra za engleski jezik i književnost i Katedra za nemački jezik i književnost) uputile su rektoru i Senatu Univerziteta u Beogradu, apel kao i propratno pismo, koje su potpisala 44 profesora i docenta ovog fakulteta tražeći da aktuelna dekanka prof. dr Ljiljana Marković povuče svoju kandidaturu za dekana. Profesori traže i da Savet Filološkof fakulteta iznova pokrene postupak za izbor dekana u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom UB.

U pismu koje je potpisalo 44 profesora i koje je upućeno rektorki Ivanki Popović, upozoravaju da se Filološki fakultet već duže vreme nalazi „u stanju potpunog moralnog i pravnog rasula“. Prenosimo pismo u celosti.

„Poštovane kolege,

Kao dugogodišnji profesori Filološkog fakulteta (FF) u Beogradu, smatramo da nam je dužnost da vas upozorimo da se FF već duže vreme nalazi u stanju potpunog moralnog i pravnog rasula.

Premda se uzroci tog stanja nalaze i u načinu rada prethodnih dekana, Slobodana Grubačića i Aleksandre Vraneš, nema nikakve sumnje da je za trenutno stanje najodgovornije sadašnje rukovodstvo, a pre svega v. d. dekana FF, prof. Ljiljana Marković. Prof. Marković se u aprilu ove godine kandidovala za ponovni dekanski mandat, iako je tada, suprotno odredbama Statuta Univerziteta u Beogradu (UB), već više od godinu dana obavljala još jednu javnu funkciju (odbornika u Skupštini Grada Beograda). Kandidatura Ljiljane Marković bila je još ozbiljnije dovedena u pitanje nalazom Državne revizorske institucije, koja je konstatovala da je u 2017. na FF nenamenski potrošeno milion i po evra budžetskih sredstava, kao i da su manjem broju zaposlenih na ime plata i honorara svakog meseca isplaćivani ogromni iznosi. Uz to, u finansijskom izveštaju za 2018. g, objavljenom na sajtu Fakulteta, nisu prikazani svi rashodi, tako da se ne vidi u koje je svrhe, s kakvim opravdanjem i kojim pravnim ili fizičkim licima isplaćeno tri miliona i sto sedamdeset pet hiljada evra. Ove činjenice dobijaju dodatnu težinu kada se zna da je, pored funkcije dekana, Ljiljana Marković obavljala, i još uvek obavlja, i funkcije prodekana za finansije i vršioca dužnosti upravnika Odseka za finansijsko i materijalno poslovanje – pojava svakako nezapamćena u analima UB.

Apel profesora Filološkog fakulteta

Prof. Marković sve do danas odbija da Nastavno-naučnom veću (NNV) Fakulteta iznese istinu o svom finansijskom poslovanju, i u tome joj ide na ruku raspad praktično svih ključnih tela našeg Fakulteta. Mandat Saveta FF istekao je još u septembru 2017, nakon čega je on sam sebi produžio mandat za dve godine. Posle rektorkinog upozorenja, u junu ove godine izabran je novi Savet FF, ali time legitimnost nije povraćena, jer nijedan od njegovih članova iz redova nastavnog osoblja nije izabran neophodnom natpolovičnom većinom svih članova NNV. Svim komisijama FF, i stalnim i povremenim, uključujući i Statutarnu komisiju i Komisiju za razvoj, mandat je takođe istekao pre više godina, pa ni njihove odluke nemaju nikakvu legitimnost. Etička komisija FF nikada nije ni formirana. Statut Fakulteta iz 2006. godine (dopunjen i izmenjen 2013) ni danas nije usklađen sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom UB.

Finansijskom i institucionalnom rasulu treba dodati i gotovo neverovatne podatke o naučnim publikacijama Ljiljane Marković. U njenoj zvaničnoj bibliografiji, koja je godinama stajala na sajtu FF (a uklonjena je posle objavljivanja podataka iz nje u medijima), kao i u referatu za njen izbor u zvanje redovnog profesora, navodi se šest knjiga koje nisu dostupne javnosti. Prema potvrdi iz Narodne biblioteke Srbije, te knjige nisu dostavljene ni ovoj biblioteci, niti ijednoj biblioteci u Srbiji, a nema ih ni u jednoj biblioteci FF, koji je (navodni) izdavač većine tih knjiga. Ali, zato u njenoj bibliografiji stoje dve knjige, kao i tri prevoda, koji nisu njeni nego nekih drugih autorki koje nose isto ime. Jedna od tih knjiga navedena je i u bibliografiji koju je prof. Marković priložila za svoje unapređenje u redovnog profesora. Kao što bi bila dužna da akademskoj i široj javnosti otkrije istinu o svom finansijskom poslovanju, tako bi – ako ne i više – Ljiljana Marković bila dužna da svojim kolegama i naučnoj javnosti stavi na uvid svoj naučni opus. Jer, upravo je na osnovu tih još uvek nedostupnih monografija ona stekla zvanja vanrednog a zatim i redovnog profesora.

Situacija na FF postala je još dramatičnija posle 1. oktobra kada je, pošto joj je istekao mandat, prof. Marković prešla u status v.d. dekana, sa očiglednom namerom da ga produži na neodređeno vreme. Da bi to ostvarila, ona sprečava da se na regularan način obnovi postupak za izbor novog dekana i u tom cilju čini sve da onemogući normalan rad NNV, koje je praktično jedini preostali legitimni organ na FF. Mada bi sednice NNV morale da se održavaju jednom mesečno, u ovom semestru održana je samo jedna, 3. decembra, i to tek pošto su nastavnici i saradnici počeli da prikupljaju potpise za njeno sazivanje. Načinom na koji je vodila tu sednicu, ne dozvoljavajući članovima Veća koji su se javljali za reč da govore i manipulišući dnevnim redom, Ljiljana Marković je – doduše, po cenu potpunog gubitka moralnog kredibiliteta – još jednom onemogućila raspravu o stanju na FF, koje je svakim danom sve teže i preti nesagledivim posledicama po ugled našeg Fakulteta, pa i Univerziteta u Beogradu.

Novi dokazi o zloupotrebama na FF i starijeg i skorašnjeg datuma gotovo svakodnevno se pojavljuju i na FF i u javnosti, a prof. Marković ih ignoriše, arogantno se oglušujući o pozive svojih kolega da se povuče (vidi Apel u prilogu). Otuda je sve jasnije da se FF samo odlučnom i brzom akcijom može vratiti na kolosek legalnog rada, zasnovanog na poštovanju zakona i Statuta UB, kako u oblasti odlučivanja o pitanjima nastave i normalnog funkcionisanja Fakulteta kao visokoškolske ustanove, tako i u oblasti finansijskog poslovanja. Zato apelujemo na vas da najviši organi Univerziteta u Beogradu preduzmu sve što je u njihovoj moći da se stane na put samovolji Ljiljane Marković i njenih najbližih saradnika, a FF ponovo postane ustanova kojom se časno i odgovorno rukovodi, u skladu s najboljim tradicijama našeg Univerziteta. Bez vaše pomoći, lako bi se moglo dogoditi da na epilog „afere Marković“ čekamo koliko se čekalo na okončanje „afere indeks“ na Univerzitetu u Kragujevcu“.

Komentara

 1. Simon
  23. децембар 2019. 16:49

  Čiji je odbornik u Skupštini grada? Koje stranke?

 2. Malo Morgen
  24. децембар 2019. 20:44

  Njenu smenu traži 44 od ukupno 307 nastavnika? Au, pa to je jedna solidna većina...

  1. Pera Kojot
   25. децембар 2019. 12:32

   Za sada...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre slanja komentara, pogledajte i upoznajte se sa uslovima i pravima korišćenja.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.