Deca mlađa od tri godina još uvek se smeštaju u ustanove u Srbiji

0
Dejan Urosevic/MINRZS

U globalnim razmerama, Srbija je jedna od zemalja s najnižom stopom dece u ustanovama (ispod 100 na 100.000 dece). Srbija je, zapravo, primer dobre prakse u ovoj oblasti. Godine 2011. uvela je zakonsku zabranu smeštanja dece mlađe od tri godine u ustanove. Zakon takođe jasno naglašava sprečavanje razdvajanja roditelja i dece – kada je to u najboljem interesu deteta.  

Iako je Srbija ostvarila znatan napredak u smanjenju ukupnog broja dece zbrinute u ustanovama socijalne zaštite u poslednjih deset godina, veoma brine činjenica da se deca starosne dobi od 0 do 3 godine i dalje tokom dužeg vremenskog perioda nalaze u prihvatilištima i u velikim ustanovama. Pored toga, deca sa smetnjama u razvoju su natprosečno zastupljena u ustanovama. Njihov boravak je postao dugoročan i često se smeštaju zajedno s odraslima. Deca sa smetnjama u razvoju i dalje čine više od 70% sve dece u rezidencijalnim ustanovama. Brine činjenica da je pandemija COVID-19 usporila proces deinstitucionalizacije. 

Sada je vreme da se ponovo potvrdi posvećenost i ubrza proces deinstitucionalizacije. Hitno je potrebno da se da prioritet socijalnim uslugama u zajednici, smanji broj dece uzrasta 0-3 godine u ustanovama, poštuju zakonom definisani vremenski rokovi i ubrza obezbeđivanje alternativnog porodičnog smeštaja. UNICEF je spreman da podrži ovaj proces. 

Strategija deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalnе zaštitе u zajеdnici, koja je usvojena početkom ove godine, predstavlja dobar korak u pravom smeru, posebno s obzirom na to da predviđa i zabranu smeštanja dece mlađe od 7 godina u ustanove. To će predstavljati izazov za sistem, koji treba da bude spreman i da obezbedi da deca i njihove porodice imaju pristup kvalitetnim uslugama tamo gde žive. To je od presudnog značaja, jer svaki dan proveden u ustanovi može naškoditi razvoju deteta. 

Svi akteri u ovom procesu moraju da preduzmu hitne korake kako bi ubrzali napredak u realizaciji prava dece, posebno najranjivije, i obezbede preko potrebna finansijska sredstva kako bi se obezbedilo da deca ostanu u svojim porodicama kad god je to moguće. UNICEF je posvećen nastavku i jačanju podrške naporima Vlade Srbije da preduzme hitne korake u ovoj oblasti.

Srbija je već pokazala da je moguće postići merljive rezultate. Svesni smo izazova, ali smo takođe sigurni da, zahvaljujući snažnom fokusu i daljoj posvećenosti i partnerstvima, možemo da obezbedimo da svako dete, posebno mlađe od tri godine, živi u brižnom porodičnom okruženju.