Da li koronavirus utiče i na (cyber) kriminalce?

0
Foto promo

Situacija u kojoj se nalazi ceo svet podstiče i omogućava cyber kriminalcima da još intenzivnije ugrožavaju zdravlje vašeg poslovnog sistema. Prateći preko 200 milijardi DNS zahteva iz 190 zemalja svakog dana kompanija CISCO došla je do zanimljivih uvida u tu situaciju. Podaci govore da se u 2019. godini generalna količina zloćudnog softvera (mallware) povećala za 3,5 puta a jasno je da pojava korona virusa i globalnog  karantina samo pospešuje ovu situaciju i daje krila zlonamernim hakerima.  Cisco predviđanja navode da je svaka četvrta organizacija na svetu u nekoj vrsti rizika od cyber upada u sistem.

Veliki broj ljudiradi od kuće, što čini da se timovi, poslovi i organizacije organizuju na drugačijim principima. Priključujući se na kompanijski sistem, zaposleni zaobilaze VPN (nekad zbog ograničenja u protoku, nekad i namerno),a broj mreža, aplikacija i platformi, lap-top računara, mobilnih i drugih uređaja sa kojih se pristupa vašem sistemu  je značajno povećan.

Cisco  platforme omogućavaju da se ovaj problem prvo sagleda i analizira, a zatim i reši – u dva koraka – i to besplatno. Kao vid svoje donacije u vremenu krize Cisco je odlučio da pomogne tamo gde je u ovom trenutku pomoć izuzetno potrebna: u transformaciji biznisa za uslove potpunog rada od kuće.

Prvi je revolucionarni Umbrella sistem koji omogućava da bez upotrebe dodatnog hardvera ili instalacije i konfigurisanja dodatnog softvera steknete potpunu preglednost i kontrolu nad celim saobraćajem na svojoj mreži. Sa Umbrella sistemom imate bezbednosni kišobran koji štiti i vašu organizaciju i sve vaše korisnike i zaposlene – a uključuje se za nekoliko minuta a rezultati se vide već nakon prvog dana.

Drugi korak je upotreba bezbednosnog sistema naredne generacije za obezbeđivanje krajnjih tački  koje su inače izložene najvećem riziku. Cisco AMP for Endpoints (Advanced Malware Protection) radi sa Windows, Mac, Linux, Android i IOS uređajima – i omogućava istovremenu prevenciju, detekciju i otklanjanje svih pretnji, uključujući i 1% najrizičnijih zloćudnih softvera koje ostali sistemi previđaju.  AMP kontinuirano nadgleda sve fajlove i procese u vašoj mreži osiguravajući bezbednost na prvoj liniji fronta – na krajnjim tačkama.

Naposletku, COVID-19 karantin ne podrazumeva samo rad od kuće, već i zabavu, edukaciju, informisanje, kupovinu i mnoge druge aktivnosti – od kuće. To praktično znači da isti sistem koji primenjujete na poslovnu bezbednost – sada možete da primenite i na kućne potrebe.