Žene u doba automatizacije, tema Samita ženskog liderstva 2020.

  Piše Žaklina Nikolić Kušić, programska direktorka IV AFA Samita ženskog liderstva

  0

  Samit ženskog liderstva je jedan od glavnih regionalnih događaja AFA all for all organizacije, ustanovljen 2017. godine, sa idejom da poveže lidere iz različitih oblasti, kako bi zajedno podizali svest i radili na rešavanju bitnih i hitnih tema i doprinosili iznalaženju inovativnijih rešenja za razvoj ekonomije i društva u kome će žene biti podjednako uključene.

  I ove godine, Samit ženskog liderstva se održava pod pokroviteljstvom USAID-a u sklopu šireg projekta WeFounders, koji AFA sprovodi u saradnji sa Impact Hub-om Beograd.

  Cilj ovogodišnjeg samita je da podigne svest o tome kako brzorastuće tehnologije utiču na položaj žena na tržištu rada, koje će biti daleko više pogođene automatizacijom od muškaraca, kako profesionalno, tako i u svakodnevnom životu, ukoliko se dodatno ne edukuju u pravcu sticanja digitalnih i tehnoloških veština. Istraživanje McKinsey Globalnog instituta (2019) pokazuje da će između 40 i 160 miliona žena globalno, morati da napravi tranziciju u zanimanju do 2030. godine. Ako to budu uradile, žene će obavljati produktivnija i bolje plaćena zanimanja. Ukoliko pak ne budu, biće ostavljene po strani.

  Nove tehnologije otvaraju brojne mogućnosti za one koji na vreme uhvate korak sa potrebama na tržištu rada i “naoružaju” se novim znanjima i naprednim veštinama. U tom pogledu, žene su daleko više ugrožene, jer su tradicionalno manje zainteresovane za tehnologije – u Srbiji je 54% žena bazično digitalno nepismeno i imaju manje vremena da se profesionalno usavršavaju zbog činjenice da obavljaju tri puta više neplaćenih poslova u kući. AFA sarađuje sa kompanijama, organizacijama, investitorima, institucijama i vladom, kako bi omogućila promenu za koju se zalaže, jer ekonomija i društvo imaju bolje rezultate kada su svi akteri društva podjednako zastupljeni u svim procesima.

  Interaktivno – virtuelni događaj – besplatno praćenje uz registraciju na wls.afa.co.rs