Želimo trajan doprinos boljem životu

  Intervju: Tijana Koprivica, Chief Business Sustainability Officer, Delta Holding, dobitnica Mark Awards priznanja u kategoriji CSR Manager of the Year

  0
  Foto: Promo

  Kako biste ocenili CSR aktivnosti brendova u Srbiji?

  Raduje me što već nekoliko godina svedočimo aktivnom angažmanu na polju CSR aktivnosti kod sve većeg broja kompanija i brendova. Sasvim je izvesno da mesta za napredak ima ali treba istaći da su učinjeni veliki pomaci. Uvođenjem internih procedura olakšano je, pre svega, sprovođenje ali i razumevanje korporativne društvene odgovornosti i principa održivog poslovanja. Neke od uobičajenih CSR aktivnosti jesu projekti koji za cilj imaju edukaciju mladih, posebno kroz mentorstva, kao i donatorske i volonterske akcije za pomoć osetljivim grupama. Posebno želim da istaknem da se trajan doprinos zajednici može ostvariti isključivo strateškim pristupom, a to podrazumeva da svi zajedno radimo na većoj promociji održivog poslovanja, edukaciji različitih javnosti o značaju CSR aktivnosti, nefinansijskom izveštavanju i uključivanju malih i srednjih preduzeća u CSR aktivnosti.

  U kojoj meri brendovi kroz svoju komunikaciju imaju uticaj na menjanje kulture nekog podneblja i navika potrošača?

  Komunikacija brendova ima veliki potencijal da utiče na svest društva u smeru uspostavljanja normi ponašanja koje doprinose održivosti zajednice. Čak i Ujedinjene nacije vide kompanije kao najznačajnijeg aktera u ostvarenju Ciljeva održivog razvoja. Kompanije raspolažu materijalnim resursima, ali i najnovijim tehnologijama i znanjem kojim unapređuju svoje poslovanje, ali i doprinose razvoju zajednice u kojoj posluju. Kroz kampanje, koje imaju za cilj da probude svest o tome koliko je važno poštovanje različitosti, radnih prava, uvažavanje dobavljača, kupaca, prenošenje znanja, koliko je bitna briga o životnoj sredini i društvu, ove vrednosti prenose se i na ostale članove zajednice. To ih čini svesnijim i pruža im mogućnost da i oni u svojim kompanijama ili domaćinstvu pokažu društvenu odgovornost.

  Da li će formula u budućnosti glasiti: održiv = odgovoran = snažan brend? Zašto?

  U potpunosti se slažem sa tim. Sve je više osvešćenih građana kojima je veoma stalo da brend primenjuje principe održivog poslovanja i javno zagovara poštovanje ljudskih i radnih prava, odgovoran odnos prema poslovnim partnerima, borbu protiv korupcije, očuvanje životne sredine i pomoć marginalizovanim grupama stanovništva. Ti građani su sadašnji ili budući zaposleni, potrošači, poslovni partneri, bez kojih nema razvoja biznisa.

  Šta za vas znači ostaviti trag na tržištu?

  Znači realizovati projekte koji daju trajan doprinos društvu i koji čine život u našoj zajednici kvalitetnijim. Osim projekata koje sam već pomenula, tu su i odličan primer naše zadužbine Centar za dnevni boravak osoba sa invaliditetom “Sunce”, kao i Centar za sport i rehabilitaciju “Iskra” za kojima je i te kako postojala potreba, a koje naš region nije imao. Skulptura dva eminentna umetnika, Mrđana Bajića i Ričarda Dikona “Odande do ovde”, koja krasi pešačku pasarelu od Kalemegdana do Savskog pristaništa, trajan je doprinos kulturnim spomenicima grada Beograda. Moj utisak je da smo mi svojim CSR aktivnostima već ostavili trag na tržištu, što nam govore zadovoljni korisnici, ali i brojne CSR nagrade koje smo osvojili.

  U kojoj meri je za vas značajno priznanje Mark Awards?

  Veoma sam ponosna i srećna zbog ovog priznanja. Veliki je kompliment kada vam nagradu dodele istaknuti menadžeri sa dugogodišnjim iskustvom. To je važan pokazatelj za mene i kompaniju u kojoj radim da činimo prave stvari za našu zajednicu. Naravno, svaka nagrada, a posebno ova, obavezuje i motiviše da nastavimo dalje da ostvarujemo zajedničke ciljeve za održivi razvoj zajednice – strateški, promišljeno i dobro organizovano.