Zaraženi delta sojem korone imaju dvostruko veći rizik od hospitalizacije nego pacijenti inficirani alfa varijantom

  0

  Osobe zaražene delta varijantom (indijski soj) koronavirusa imaju približno dvostruko veći rizik od hospitalizacije u poređenju sa ljudima koji su inificirani alfa varijantom (britanski soj), pokazala je studija ovjavljena u naučnom časopisu Lancet.

  Studija je sprovedena na više od 40.000 slučajeva u Engleskoj, između 29. marta i 23. maja 2021. godine. Rizik od odlaska u bolnicu zbog ukazivanja hitne pomoći ili rizik od prijema u bolnicu u roku od 14 dana od infekcije delta sojem, takođe je 1,5 puta veći u odnosu na pacijente koji su bili zaraženi alfa varijantom.

  U pitanju je prva studija koja je uporedila rizike od hospitalizacije između delta i alfa soja na osnovu slučajeva koji su potvrđeni sekvenciranjem celog genoma, što je najtačniji način za određivanje varijante virusa.

  Dr Gevin Dabrera, jedan od vodećih autora studije kaže da je ova analiza potvrdila prethodne nalaze da će ljudi koji su inficirani delta sojem imati veći rizik od hospitalizacije nego što je slučaj sa zaraženima alfa varijantom, iako je većina slučajeva uključenih u analizu bila nevakcinisana.

  “Već znamo da vakcinacija pruža odličnu zaštitu i od delta varijante, a kako ova varijanta čini više od 98 odsto novih lučajeva kovid-19 u Velikoj Britaniji, od vitalnog je značaja da oni koji nisu primili dve doze vakcine to učine što je pre moguće”, kaže dr Dabrera.

  Delta varijanta koronavirusa prvi put je registrovana u Indiji u decembru 2020. godine, a rane studije su otkrile da je i do 50 odsto lakše prenosiva od britanske varijante. Preliminarna studija iz Škotske ranije je takođe ukazala da je rizik od hospitalizacije u slučaju inficiranja delta varijantom udvostručen u poređenju sa alfa sojem.

  U najnovijoj studiji, istraživači su analizirali zdravstvene podatke 43.338 registrovanih slučajeva koronavirusa u Engleskoj, a u analizu su uključene i informacije o tome da li je osoba vakcinisana ili nije, da li je odlazila po hitnu pomoć, da li je bila u bolnici. U obzir su uključene i demografske karakteristike.

  Tokom perioda istraživanja, bilo je 34.656 slučajeva alfa varijante (80 odsto) i 8.682 slučajeva delta varijante (20 odsto). U međuvremenu je broj inficiranih delta varijantom u Velikoj Britaniji porastao i činio je oko dve trećine novih slučajeva u trećoj nedelji maja, ujedno i poslednjoj analiziranoj nedelji u okviru ove studije (65 odsto, 3.973 zaraženih od ukupno 6.090 slučajeva u toj nedelji).

  Otprilike, jedan od pedeset pacijenata primljen je u bolnicu u roku od 14 dana nakon prvog pozitivnog testa na koronavirus (2,2 odsto alfa, 2,3 odsto delta). Nakon što su u obzir uzeti faktori za koje je poznato da utiču na razvoj teških kliničkih slika kod koronavirusa – uključujući starost, etničku pripadnost i to da li je osoba vakcinisana ili nije – istraživači su otkrili da je rizik od hospitalizacije udvostručen kada je reč o delta varijanti (povečanje rizika – 2,26 puta).

  Više studija je pokazalo da potpuna vakcinacija sprečava i simptomatsku infekciju i hospitalizaciju, kako za alfu, tako i u slučaju delta varijante.

  U ovoj studiji je samo 1,8 odsto zaraženih bilo kojim od dva pomenuta soja primilo obe doze vakcine. Oko 74 odsto slučajeva nije bilo vakcinisano, a njih 24 odsto je bilo delimično vakcinisano. Autori napominju da zbog toga nije moguće izvesti statistički značajne zaključke o tome u kojoj meri se rizik od hospitalizacije razlikuje između vakcinisanih osoba koji se potencijalno kasnije zaraze alfa ili delta sojem. Rezultati ove studije prvenstveno govore o riziku od prijema u bolnicu kod nevakcinisanih ili delimično vakcinisanih.

  Dr Ane Presanis, autorka studije, kaže da je analiza ukazala da će u odsustvu vakcinacije svaka epidemija delta soja biti veći teret zdravstvenoj zaštiti nego epidemija alfa soja.

  “Potpuna vakcinacija je ključna za smanjenje rizika od simptomatske infekcije u slučaju delta varijante i, što je važno, potpuna vakcinacija je važna za smanjenje rizika od razvoja teške kliničke slike i i prijema u bolnicu”, zaključuje Presanis.