Zahvalnost za Otpor(nost) u aktivizmu

0
Zvezdana Luković, foto: Dunja Popsaj

Otkrivamo koji građani su birali promene i na koji način su svojim delovanjem pozitivno uticali na društvo, te nagrađeni u okviru projekta „Aktivni građani: bolje društvo“

Bilo da govorimo o razvoju lokalne zajednice, pristupu socijalnim uslugama, zagađenju životne sredine, nedostupnosti kulturnih sadržaja, problemi u društvu se ne mogu rešiti bez aktivnog učešća građana, organizacija civilnog društva i neformalnih grupa.

Ipak, građani, aktivisti, pokretači promena u našem društvu neretko nailaze na prepreke u svom delovanju i pokušaju da okupe zajednicu radi unapređenja kvaliteta života i stvaranja pravednog i demokratskog društva. Neke od njih to ne sprečava da svakodnevno daju primer ostalima i prevaziđu sve izazove sa kojima se suočavaju. Zato su ovi Pokretači promena prepoznati ali i nagrađeni, i to već treću godinu zaredom, u okviru projekta „Aktivni građani: bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” koji podržava USAID, a sprovodi BOŠ u saradnji sa Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija. 

Za Nedeljnik, u nastavku predstavljamo pojedince i organizacije koji su ove godine dobili posebne zahvalnice, kao i njihove inicijative.

Unija Treći Beograd: zahvalnica za najvidljiviju kampanju za odbranu Bare Reva

Unija Treći Beograduspela je da odbrani Baru Reva – netaknuto prirodno dobro u kome žive zaštićene vrste životinja. Aktivisti su dan i noć dežurali na Revi, kako bi sprečili da ovo prirodno dobro postane postrojenje za građevinski otpad. Inicijativa oko Reve je bila početni točkić u kreiranju promene i borbe za zdravu životnu sredinu koja tek predstoji. Organizacije okupljene oko Unije Treći Beograd su sprečivši da Reva postane deponija pokrenule niz ekoloških problema na Nacionalnom nivou i napravile mrežu aktivista koji su se kasnije organizovali kroz Ekološki Ustanak traživši od države da reši niz Ekoloških problema.

Udruženje Mame su zakon: zahvalnica za odbranu prava mama jer #MameSuZakon

Udruženje Mame su zakon se bavi zaštitom ljudskih prava, u oblasti socijalne zaštite i posebne zaštite porodice, majki i dece i nastala je spontano, kao reakcija na sprovođenje Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji porodilje iz različitih grupa (od nezaposlenih, preko zaposlenih kod poslodavca, pa do onih koje samostalno obavljaju delatnost) dovodi u nepovoljan ekonomski položaj, a posredno i njihove porodice.

Udruženje je do sada organizovalo nekoliko protesta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu pod nazivom #MameSuZakon, #MameNisuSame, #MameSuLjute, #MameNisuMafija kako bi podiglo svest građana, ali i predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti o značaju ove teme.

Foto: Dunja Popsaj

Igor Velić, master inž. saobraćaja, predsednik Udruženja Sigurne staze iz Bora: zahvalnica za upotrebu IKT-a u aktivizmu

Inicijativa Udruženja sigurne staze je pokrenuta iz potrebe da donosioci odluka u Boru obrate pažnju na potrebe građana za urbanistički i saobraćajno uređenim gradom. Preko GIS platforme Mobilitybor građani i šira zajednica imaju mogućnost da daju predloge, opišu problem, postave tačnu lokaciju problema a sve u cilju unapređenja urbane i saobraćajne infrastrukture na teritoriji Bora.

Udruženje građana Jadovnik – oaza netaknute prirode: zahvalnica za doprinos multisektorskoj saradnji

Redovna ishrana važna je za supove, a hranu je moguće obezbediti samo kroz saradnju sa stočarima i klanicama. Kroz inicijativu “Zaštitimo beloglavog supa” Udruženje Jadovnik je okupilo poljoprivrednike i vlasnike klanica, kako bi sa njima uspostavili saradnju. Kao rezultat projekta, tri klanice su se obavezale da će stalno obezbeđivati hranu za supove, dok su drugi odlučili da povremeno pomažu. Na kraju projekta, održan je sastanak udruženja, lokalnih poljoprivrednika i vlasnika klanica sa namerom da učvrste saradnju i da se dogovore oko nastavka stalnog obezbeđivanja hrane za supove. Cilj je da se inicijativa proširi i uključi nove poljoprivrednike i vlasnike klanica kako bi hrane za supove uvek bilo, a istovremeno i manje otpada koji zagađuje prirodu.

Trenutno je u toku druga faza inicijative Zaštitimo beloglavog supa II čiji je osnovni cilj kreiranje predloga regulacije statusa hranilišta “Kašan” i ujedno sistema podrške zaštiti i upravljanju populacijom beloglavog supa u području Ozren-Jadovnik.

Projekat „Aktivni građani: bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” pokrenut je u novembru 2018. godine i ima za cilj unapređenje praksi javnog zagovaranja u civilnom društvu, praksi koje zastupaju interese lokalnih zajednica i aktivno uključuju građane u svoj rad.