Uspešno završene stručne obuke i programi za ekonomsko osnaživanje Romkinja i Roma

  0
  Foto: promo

  U okviru programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog održana je svečanost dodele sertifikata učesnicima koji su uspešno završili obuke i programe za ekonomsko osnaživanje Romkinja i Roma.


  Tokom prethodne tri godine program „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ sprovodio je različite aktivnosti i mere za podsticanje zapošljavanja i samo-zapošljavanja Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa koje se susreću sa izazovima u zapošljavanju. Kao rezultat, 906 osoba je pronašlo posao, od kojih su ukupno 454 žene. Da bi ovi rezultati bili ostvareni, uspostavljena je saradnja sa brojnim partnerima iz civilnog, javnog i privatnog sektora, a skoro 100 kompanija iz privatnog sektora je učestvovalo u merama za podsticanje zapošljavanja.


  Ženski Romski centar „Bibija“ je, u okviru programa, sproveo dva projekta za ekonomsko osnaživanje Romkinja i Roma, u periodu 2020 – 2022. Realizovane su aktivnosti na jačanju saradnje između republičkih i lokalnih institucija i civilnog sektora u odabranim opštinama kako bi se doprinelo ekonomskom osnaživanju Romkinja i Roma. Zatim, intenzivno se radilo na podizanju svesti romske zajednice, posebno žena, o njihovim pravima i mogućnostima u vezi sa radom kroz sprovođenje informativne kampanje i savetovanja o zapošljivosti. Takođe, aktivnosti su bile usmerene i na unapređenje položaja Romkinja i Romkinja u odabranim gradovima i opštinama na tržištu rada razvojem mentorske šeme u saradnji sa NSZ, mapiranjem njihovih potreba i pružanjem podrške da se uključe u dalje mere unapređenja zapošljavanja.

  • Rezultati dva projekta pokazuju da je više od 850 Romkinja i Roma u Beogradu, Leskovcu, Valjevu, Novom Bečeju pohađalo edukativne radionice organizovane sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Centrima za socijalni rad i da im je pružena podrška u uključivanje u lokalno tržište rada i mogućnost da koriste usluge NSZ na lokalu – izjavila je Jasmina Šantić, načelnica Odeljenja za razvoj odnosa sa poslodavcima, iz Nacionalne službe za zapošljavanje.

  Model saradnje koji povezuje pružaoce stručnih obuka i poslodavce je izuzetno značajan, jer se na najefikasniji način prevazilazi jaz koji na tržištu rada postoji, a to je da poslodavci kojima je radna snaga potrebna dobijaju spremnog radnika ili radnicu odmah nakon obuka koje su prilagođene njihovim potrebama, a polaznici obuka se direktno zapošljavaju.

  • Kroz ove projekte je ostvarena i uspešna saradnja i koordinacija između partnerskih institucija na lokalu, nevladinih organizacija, lokalnih samouprava i filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje, koje su aktivno učestvovale u svim aktivnostima. Korisnici koji su prošli mere stručnih obuka su se registrovali u evidenciju NSZ i izrađeno je više od 15 socijalnih karata, što sve zajedno potvrđuje da je u svim merama koje sprovodimo sa partnerima najvažnija među sektorska saradnja, povezivanje svih usluga koje institucije nude kako bi ih krajnji korisnici iskoristili na najbolji način. Ključ uspeha je upravo u individualnom pristupu korisnicima i neophodno je prepoznati i razumeti njihove potrebe i pronaći pravu meru podrške. Ovaj pristup želimo da damo kao preporuku za unapređenje prakse u zapošljavanju Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa – izjavila je Aleksandra Dimić-Ugrinaj, vođa programa ,,Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” (GIZ InR)

  U septembru 2020. je otpočela saradnja i sa ženskim romskim centrom Bibija, kao pilot projekat koji je bio fokusiran na ekonomsko osnaživanje žena u kome je nakon 7 meseci učestvovalo više od 560 Romkinja i Roma, koji su dobili različite vidove podrške od strane mentora, savetnika u nacionalnoj službi za zapošljavanje, i koji su prošli kroz stručne obuke za različite profile. Na osnovu ovih rezultata, usledila je još jedna faza projekta, koja je obuhvatila novih 350 korisnika, iz Beograda, Valjeva, Leskovca i Novog Bečeja.

  • Za 100 Romkinja i Roma Bibija je, u svom projektu, obezbedila i stručne obuke, nakon kojih smo im pomogli u daljoj potrazi za poslom. Individualni pristup u radu sa korisnicama i korisnicima je od velike važnosti za sve teže zapošljive kategorije, a posebno za Romkinje. Svaki mali pomak i mogućnost da zarađuju iz svojih domova veliki je korak ka njihovom ekonomskom osnaživanju i ka tome da postanu uzor svojim ćerkama, sestrama, prijateljicama, da postanu ravnopravan član najpre u svojim porodicama, a onda i u široj zajednici i društvu. Ako ovo razumemo i posmatramo promenu iz ugla pojedinačnih životnih priča, razumećemo sve o inkluziji Romkinja – izjavila je Slavica Vasić, predsednica Ženskog romskog centra Bibija.

  Žaklina Bogavac, direktorka Akademije Edukativa zaključila je da je realizacija obuka stručnog osposobljavanja ekonomski ojačala poziciju Roma, Romkinja i drugih pripadnika marginalizovanih grupa u Srbiji i podstakla aktivaciju za traženjem posla, jer je doprinela sticanju boljih kvalifikacija za obavljenje određenog zanimanja.

  POSTAVI KOMENTAR

  Unesite komentar
  Unesite ime