Unapređeno zapošljavanje osoba iz teško zapošljivih grupa u devet gradova i opština u Srbiji

  0
  Dragana Bulić, Računovodstvena agencija VIktori, Požarevac, koja je dobila podršku projekta za zapošljavanje

  „U toku dve godine trajanja aktivnosti Inicijative za inkluziju Faza 2, u 9 gradova i opština u Srbiji podržano je zapošljavanje preko 300 osoba i pruženo preko 1100 usluga u oblasti održivih mera inkluzije i zapošljavanja zasnovanih na nacionalnim i lokalnim strateškim dokumentima za preko 700 korisnika od kojih su 50% žene,“ saopštila je danas na online konferenciji povodom završetka ove faze Programa Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, Aleksandra Dimić Ugrinaj, vođa programa koji u okviru Nemačke Razvojne Saradnje sprovodi GIZ.

  Emir Crnisasanin, porodična firma Zakac NP, iz Novog Pazara koja je dobila podršku projekta za nabavku opreme

  „Pored toga, kroz javno privatna partnerstva i različite mere zapošljavanja i podršku preduzetništvu, od obuka, radne prakse, mentorske podrške, do bespovratnih sredstva za opremu i zapošljavanje malim i srednjim preduzećima, pilotirani su modeli koji se mogu primeniti u drugim lokalnim samoupravama u Srbiji i na taj način doprineti boljoj osposobljenosti i pozicioniranju građana iz osetljivih grupa na tržištu rada i njihovoj uključenosti u društvo. Jačanjem sinergije i koordinacije institucija na nacionalnom i lokalnom nivou, organizacija civilnog društva i regionalnih razvojnih agencija, unapređeno je i sprovođenje i praćenje mera iz Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2016. do 2025. godine,“ objasnila je Dimić-Ugrinaj.

  Mlađana Milošević, kafe igraonica Merlin, Požarevac, koja je dobila podršku projekta za otvaranje firme

  Na konferenciji, koja je zbog epidemioloških uslova održana online, učestvovali su predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, partneri projekta iz Stalne konferencije gradova i opština SKGO, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva, kao i korisnici programa iz Sombora, Novog Pazara, Valjeva, Bača… Pored ovih gradova, projektne aktivnosti sprovedene su i u Apatinu, Kraljevu, Vršcu, Požarevcu i Raški.  U toku konferencije prikazan je i film o iskustvima korisnika i rezultatima projekata realizovanih u Požarevcu, Kraljevu, Somboru i Novom Pazaru.

  Muhamet Behrami, firma Nedzma Zvezda iz Novog Pazara, koja je dobila podršku projekta za nabavku opreme

  „Projekti u okviru Inicijative za inkluziju faza 2 pokrenuti su sa namerom da se pruži podrška gradovima i opštinama Srbije u njihovim naporima da razviju inovativna i održiva rešenja za zapošljavanje marginalizovanih i teško zapošljivih grupa, sa posebnim naglaskom na povoljne uslove zapošljavanja za povratnike iz EU i drugih stranih zemalja, Rome i druge teško zapošljive društvene grupe poput mladih, samohranih roditelja, osoba iz ruralnih sredina…. Na javni konkurs se prijavilo 50 gradova i opština sa zanimljivim predlozima projekata, među kojima je odabrano 9. Svi projekti realizovani su uspešno, a rezultati ostvareni u pojedinim gradovima i opštinama su iznad naših očekivanja,” objasnio je Ivan Milivojević, zamenik generalnog sekretara SKGO.

  Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran Antić, zahvalio se svim učesnicima projekta i naglasio da se ozbiljnost države i njeni potencijali za razvoj pokazuju kroz odnos prema marginalizovanim grupama. “Ovakve aktivnosti podižu opšti nivo državnog i društvenog razvoja i doprinose evroatlantskim integracijama Srbije,” zaključio je Antić.  

  Partnersku podršku sprovođenju aktivnosti Inicijative za inkluziju Faza 2 pružilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a aktivnosti Programa Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji sprovode se od 2018.godine u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.