UMOS: Napredak u lečenju karcinoma pluća u Srbiji očigledan

  0
  Foto: Vojislav Lepojević

  Napredak u lečenju karcinoma pluća, najsmrtonosnije maligne bolesti danas je veoma očigledan, i naša sredina neće zaostajati za drugim evropskim zemljama ni u znanju niti u kliničkoj praksi kada je molekularno ciljana ili imunoterapija u pitanju, zaključak je učesnika Četvrte UMOS škole o karcinomu pluća koja se danas i sutra održava u Beogradu u organizaciji Udruženja medikalnih onkologa Srbije (UMOS).og

  Na sesijama UMOS škole na kojoj su moderirali dr Davorin Radosavljević, dr Bojan Zarić i dr Jelena Spasić, razgovaralo se, između ostalog, o molekularno ciljanoj terapiji EGFR mutiranog i ALK pozitivnog nemikrocelularnog karcinoma pluća (NSCLC), imunoterapiji kod sitnoćelijskog karcinoma pluća, kao i o primeni imunološke terapije kod lokalno odmaklog i metastatskog NSCLC, kao i praktičnim aspektima primene u praksi novih lekova.

  Upravo razgovor o ovim važnim temama, kao i nastavak edukativnih aktivnosti UMOS-a, usled velike istraživačke aktivnosti u oblasti karcinoma pluća, Dr Davorin Radosavljević, ko-moderator Škole, predsednik UMOS i direktor Klinike za medikalnu onkologiju IORS vidi kao jedan od veoma važnih sredstava u borbi protiv najmasovnije maligne bolesti.

  „Veliku prednost ovakvih sastanaka vidim u interaktivnom učešću oko 200 polaznika i predavača, sa ciljem da se rasprave sva bitna pitanja, pre svega selekcije pacijenata i kliničke upotrebe novih lekova.  Napredak u lečenju karcinoma pluća je danas veoma očigledan, i naša sredina ne treba i neće zaostajati za drugim evropskim zemljama ni u znanju niti u kliničkoj praksi, kada je molekularno ciljana ili imunoterapija u pitanju“, istakao je Radosavljević.

  Da su ovakvi stručni skupovi veoma važni imaju u vidu dinamičan razvoj terapije karcinoma pluća, saglasan je i dr Bojan Zarić, ko-moderator, profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i načelnik odeljenja u Institutu za plućne bolesti Vojvodine koji kaže da je ovogodišnja UMOS škola karcinoma pluća  prvi veliki sastanak u Srbiji nakon dvogodišnje pauze.

  „Verujem da ćemo kao ekspertski tim uspeti da kolegama prenesemo stečeno znanje i značajno doprinesemo poboljšanju ishoda lečenja, ovog, još uvek najsmrtonosnijeg karcinoma i kod nas i u svetu.  Rezultati istraživanja sprovedenih od strane naših timova u saradnji sa svetskim stručnjacima u poslednjih nekoliko godina doveli su do revolucije u lečenju karcinoma pluća, a ovaj skup najbolji je način da ova postignuća podelimo sa što širom stručnom javnošću“, rekao je Zarić.

  UMOS škola o karcinomu pluća organizuje se četvrti put za redom i bavi se temom molekularno ciljane terapije i imunoterapije, dok su se proteklih godina, razmenjivala znanja i iskustva o sistemskom lečenju odmaklog karcinoma pluća, preporukama i praksi o lečenju ove bolesti.

  O UMOS-u:

  Udruženje Medikalnih Onkologa Srbije (UMOS) je profesionalna organizacija koja okuplja lekare koji se bave medikalnim lečenjem malignih bolesti.

  UMOS su osnovali medikalni onkolozi Srbije 2005. godine, u cilju organizovanog unapređivanja i razvoja medikalne onkologije i kvalifikovanog i merodavnog učešća i delovanja u funkcionisanju i razvoju sistema zdravstvene zaštite u Srbiji.

  Redovni članovi UMOS-a su specijalisti, specijalizanti i klinički lekari, koji u svojoj svakodnevnoj praksi obavljaju ili učestvuju u obavljanju lečenja onkoloških bolesnika prema principima medikalne onkologije. Pridruženi članovi su specijalisti iz drugih oblasti medicine koji mogu učestvovati u lečenju onkoloških pacijenata.

  Stručna aktivnost Udruženja realizuje se prema oblastima kojima se medikalni onkolozi bave, formiranjem različitih Radnih grupa (za karcinom dojke, karcinome gastrointestinalnog trakta, karcinom pluća, itd).