Udruženje pivara Srbije unapredilo samoregulativu

    0

    Udruženja pivara Srbije je, po ugledu na svoje članice, najveće srpske pivare, unapredilo svoju poslovnu praksu usvajanjem Principa promocije piva u praksi”.  Na godišnjem sastanku Odbora za pritužbe povreda Kodeksa odgovornih komercijalnih komunikacija, članovi su se saglasili sa ovim dokumentom koji uređuje obavljanje posla promotera angažovanih za potrebe promocije piva na način koji ide iznad postojećeg zakonodavstva, kako bi kroz unapređenje poslovne prakse dodatno osnažili odgovornu promociju piva.

    Principi promocije piva detaljno definišu standarde za promotere Udruženja pivara Srbije, od njihove obavezne obuke, preko podrške koju mogu da koriste tokom svog angažmana i odgovornosti koju imaju, sve do pravila za uniforme. Posvećeni su promoterima koji su zaduženi da na terenu promovišu pivo, inače najpopularnije osvežavajuće piće koje je neizostavni deo svih druženja i svečanih okupljanja koje vezujemo za  najlepše trenutke.

    Vladimir Čeh, predsednik Odbora za pritužbe je ovim povodom rekao: „Drago mi je da u prethodnih godinu dana nismo imali pritužbe na oglasne poruke najvećih pivara niti od strane potrošača, konkurenata, kao ni  drugih zainteresovanih lica. To je  potvrda da se članice Udruženja pivara Srbije pridržavaju odredbi Kodeksa odgovornih komercijalnih komunikacija, koji predstavlja dokument samoregulative najvećih pivara u ovoj industriji i obavezan je za sve članice. Pivarska industrija je tako dala dobar primer na koji način bi i druge delatnosti trebalo da unapređuju svoje poslovne prakse u cilju stvaranja boljih poslovnih uslova i funkcionalnijeg društva u  celini“.

    Dokumenti Principi promocije piva u praksi, kao i Kodeks odgovornih komercijalnih komunikacija, su dostupni u celosti  na www.pivaresrbije.rs