Transparentnost javnih finansija: kontrola državne pomoći i javno-privatna partnerstva

    0

    Ko sve ima pravo da inicira postupak kontrole državne pomoći? Koji su izazovi veće kontrole državne pomoći i kako se javno-privatna partnerstva reflektuju na državnom, a kako lokalnom nivou? Da li se većim uključivanjem građana povećava transparentnost upravljanja javnim finansijama?

    Ovo su samo neke od tema koje pokreće stručni skup pod nazivom „Transparentno upravljanje lokalnim javnim finansijama i učešće građana: državna pomoć i javno-privatna partnerstva“. Na skupu, koji se održava od 4. do 6. septembra u Aranđelovcu, učesnicima će se obratiti predstavnici Komisije za kontrolu državne pomoći i Komisije za javno-privatno partnerstvo, kao i predstavnici organizacija civilnog društva i pravni eksperti. Skupu prisustvuje više od 50 predstavnika lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i lokalnih medija, koji će dobiti mogućnost da se dodatno informišu o ovim pitanjima.

    Temom transparentnosti javnih finansija i većim učešćem građana u raspodeli budžeta lokalnih samouprava bavi se i nacionalna kampanja „DA se upoZNAMO“, koju sprovodi UNDP uz podršku Vlade Švajcarske, u okviru projekta „Unapređenje revizije na opštinskom nivou u cilju jačanja odgovornosti i efikasnosti u upravljanju javnim finansijama“. Kampanja nudi informacije građanima o tome zašto je važno da učestvuju i na koji način mogu da pomognu svojim predlozima u planiranju i raspodeli gradskog ili opštinskog budžeta.

    Više informacija o kampanji na linku.