Tomanović: Moja tvrdnja da je Demokratska stranka imala paravojne formacije nije bila zlonamerna…

0

Advokat Zdenko Tomanović je izjavio da njegova izjava u Utisku nedelje – kada je Deomkratsku stranku povezao sa paravojnim formacijama tokom devedesetih – nije bila zlonamerna.

“Moja tvrdnja nije neistinita i neetična. Ona se odnosi na uloge političkih nacionalnih partija u ratnim događajima devedesetih. Moje mišljenje i saznanje zasnovano na brojnim svedočenjima i dokumentima, je da ne samo da nacionalne partije poput DS, SPO, SPS, SRS… i njihove partijske elite, nisu efikasno i dosledno osuđivale paravojno delovanje u ratnim događajima, već su imale i dopinos u ohrabrivanju pojednih paravojnih formacija i bliske lične i političke odnose sa pojednim paravojnim formacijama, a među njima sa srpskom specijalnom brigadom “Garda Panteri”.

Moja tvrdnja nije ni planirana ni ciljano plasirana i nije u funkciji pravnog izjednačavanja uloga u ratu. Ona je refleksan i pojednostavljen odgovor na tezu sagovornika u emisiji o postojanju uslova za pravnu diskvalifikaciju, a DS u svom saopštenju deformisano prikazuje značenje, kontekst, povod i cilj moje reakcije i upravo koristi diskvalifikovanje kao argument”, napisao je Zdenko Tomanović.

Demokratska stranka je prethodno vrlo žustro odgovorila na Tomanovićeve tvrdnje, rekavši da je njegova izjava “neetična”.

“Od svog obnavljanja u uslovima višestrančja DS je sprovodila antiratne akcije i miroljubivu politiku na spoljnom i unutrašnjem planu. Objavom Platforme za sprečavanje građanskog rata u SFRJ, nedvosmisleno je iskazala svoj stav o uništavanju istorijskog i kultrunog nasleđa u gradovima zahvaćenim ratnim dejstvima. Neistinito i neetično je da stranku koja je prva objavila ‘Apel za mir’ Tomanović u bilo kom kontekstu dovodi u vezu sa ratnom propagandom, militantnim aktivnostima i delovanjem paravojnih formacija”, navela je ta stranka.

Tokom gostovanja u emisiji Utisak nedelje advokat Zdenko Tomanović rekao je da je došao u posed dokaza da su sve partije, bez izuzetka, devedesetih godina imale svoje paravojne formacije.

“Nema nijedne partije u Srbiji koja nije imala svoje paravojne formacije. Tačnije dominantne, vladajuće i većinske partije u Srbiji, od opozicije imali su svoje paravojne formacije, pa i Demokratska stranka, SPS, SRS…”, rekao je Tomanović.