Tačka povratka: povratak u Srbiju sada košta manje

  0

  Carinske olakšice za povratnike su, prema oceni tima Tačka povratka, jedan od najznačajnijih benefita za građane iz dijaspore koji žele da se vrate u Srbiju

  Program za povezivanje sa srpskom dijasporom „Tačka povratka“ podseća na značajne olakšice koje građanima dijaspore Srbije donosi izmenjena Uredba o carinskim povlasticama, ukoliko razmatraju povratak u Srbiju.

  Poslednjim izmenama Uredbe o carinskim povlasticama u 2019. godini, limit za oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina na predmete domaćinstva koji se uvoze iz inostranstva podignut je sa 5.000 na čak 20.000 evra, za sve koji su u inostranstvu proveli do 10 godina. Za građane Srbije iz dijaspore koji su živeli u inostranstvu duže od 10 godina, ovaj limit je u potpunosti sada ukinut. Nakon nešto više od godinu i po dana od kad je ova uredba doneta, možemo da vidimo i rezultate.

  „Ovo je iznos koji se odnosi na vrednost pokućstva za povratnike koji su radili i živeli u inostranstvu. Povećanje limita sa 5000 evra na 20.000 evra, za one koji su proveli u inostranstvu do 10 godina, odnosno potpuno ukidanje limita za one koji su u dijaspori živeli duže, znatno je olakšao povratak. U praksi, limit od 5000 evra je značio da, na primer, neki sem jednog kompjutera, mobilnog telefona i možda malo boljeg fotoaparata nisu mogli da donesu nazad u Srbiju ni fotelju, televizor, kauč, ni bilo šta što su stekli tokom perioda boravka u inostranstvu, što prelazi taj iznos od 5000 evra, bez plaćanja carine. A zaista treba napomenuti da je reč o iznosu koji se vrlo lako premaši kada rešite da se preselite“, objasnio je Ivan Brkljač, direktor programa Tačka povratka i napomenuo da ovo pravilo ne važi za uvoz putničkih automobila, koji su regulisani posebnim propisima.

  Tim Tačke povratka ističe da od uvođenja ovih izmena postoji komunikacija sa ambasadama, koje uvek imaju ažurne informacije u vezi sa pomenutim olakšicama, tako da naši državljani koji se ovim povodom javljaju konzularnim predstavništvima ne nailaze na probleme u ostvarivanju svojih prava na carinske olakšice.

  „U radu sa našim državljanima koji iskazuju želju da se vrate u Srbiju iz inostranstva, ova olakšica se pokazala kao jedna od najznačajnijih, jer ljudima koji žele da se vrate omogućava često značajnu uštedu novca, ali i vremena.“, objasnio je Brkljač i istakao da je tim Tačke povratka putem portala tackapovratka.rs na raspolaganju svima koji žele da dobiju više informacija o ovoj temi, ali i drugim temama u vezi sa povratkom u Srbiju.