„Sve u jednom“ aparat za prihvat platnih kartica i fiskalna kasa – Banca Intesa rešenje za preduzeća

  0

  Budući da preko deceniju i po predvodi tržište u domenu platnih kartica, Banca Intesa je u susret e-fiskalizaciji razvila inovativno rešenje za preduzeća – integralni „Platni+Fiskalni uređaj“ u potpunosti usklađen sa Zakonom o fiskalizaciji, koji omogućava  prihvat platnih kartica i instant plaćanja, i istovremeno može služiti kao fiskalna kasa. 

  Novo integralno rešenje pravnim licima i preduzetnicima omogućava uštede u troškovima,  jednostavnost i efikasnost plaćanja, s obzirom da se u jednoj transakciji  na jednom uređaju prihvata plaćanje i izdaje fiskalni račun, dok se plaćanje može obaviti i platnim karticama, ali i instant plaćanjem.  Dodatna fleksibilnost se klijentima pruža kroz mogućnost instalacije novih aplikacija na uređaju u budućem periodu.

  “Veliko mi je zadovoljstvo što imamo priliku da prvi na tržištu ponudimo ovako inovativno i sveobuhvatno rešenje svojim klijentima, i na taj način doprinesemo još boljem korisničkom iskustvu segmenta malog biznisa, u okviru koga je, statistički gledano, svaka četvrta firma klijent Banca Intesa. Ovo je još jedan način da, kreiranjem novog  rešenja  omogućimo da i kupci i trgovci plaćanja obave brže, bez odlaska na kasu i čekanja u redu i doprinesemo uspešnom, jednostavnijem poslovanju pravnih lica i trgovaca, opravdamo njihovo poverenje i ojačamo međusobni partnerski odnos, uvek se trudeći da spektar proizvoda i usluga prilagodimo njihovim realnim potrebama.”, izjavio je Željko Petrović, član Izvršnog odbora Banca Intesa. 

  Pored daljih unapređenja paketa usluga iz domena transakcionog bankarstva, u narednom periodu pored već nedavno proširenog i poboljšanog dizajna kreditne linije za finansiranje potreba za obrtnim sredstvima i dokumentarnim proizvodima,  nastavićemo sa  snažnom kreditnom podrškom klijenata  kroz unapređenje ponude kreditnih proizvoda za finansiranje obrtnog kapitala sa produženom ročnošću kao i investicionih ulaganja. U skladu sa našim opredeljenjem da podržimo razvoj preduzetništva, očekuje se proširenje atraktivne kreditne podrške ženskom preduzetništvu kroz nastavak programa Žene u biznisu, ali i kroz posebno dizajnirane proizvode sa dužim rokovima i fleksibilnim zahtevima za obezbeđenjem za mlade preduzetnike.

  Banca Intesa ad Beograd, članica grupe , je vodeća banka na domaćem tržištu, pouzdan partner za 1,37 miliona klijenata, fizičkih i pravnih lica. Sa neto bilansnom sumom od 6,6 milijardi evra, ukupnim depozitima klijenata od 4,9 milijarde evra i ukupnim plasmanima od 3,9 milijarde evra, Banca Intesa predvodi listu najuspešnijih banaka u Srbiji. Zahvaljujući jedinstvenom spoju digitalizacije poslovnih procesa i razvijene mreže od 147 ekspozitura širom Srbije, kao i stalnoj usmerenosti na potrebe građana i privrede, inovativnim proizvodima i usluzi najvišeg kvaliteta, banka ostvaruje stabilne rezultate u svim oblastima poslovanja.

  O Intesa Sanpaolo grupi

  Intesa Sanpaolo je vodeća bankarska grupa u Italiji – koja opslužuje porodice, kompanije i realnu ekonomiju – sa značajnim međunarodnim prisustvom. Jedinstveni poslovni model Intesa Sanpaolo grupe čini je evropskim liderom u oblastima upravljanja bogatstvom, zaštite imovine i savetodavnih usluga, sa velikim fokusom na digitalnu sferu i finansijske tehnologije. Kao efikasna i izdržljiva banka, kao prednost ima svoje fabrike proizvoda u oblasti upravljanja imovinom i osiguranjem, koje su u celosti u njenom vlasništvu. Snažna posvećenost ESG temama grupe obuhvata pružanje 115 milijardi evra u kreditima za uticaj do 2025. zajednicama i za zelenu tranziciju, i 500 miliona evra kao podršku ljudima kojima je najpotrebnija, zbog čega je Intesa Sanpaolo pozicionirana kao svetski lider u pogledu društvenog uticaja. Intesa Sanpaolo posvećena je postizanju nultih neto emisija do 2030. u pogledu sopstvenih emisija, i do 2050. za svoj portfolio kredita i investicija. Kao angažovani pokrovitelj italijanske kulture, Intesa Sanpaolo stvorila je sopstvenu mrežu muzeja, zvanu Gallerie d’Italia, u kojoj se čuva umetničko nasleđe banke i koja služi kao lokacija za prestižne kulturne projekte.

  Vesti: group.intesasanpaolo.com/en/newsroom/news

  Twitter: @intesasanpaolo

  LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo