Svaka druga izbeglica u 2018. bila je dete

0
Foto: Igor Pavićević

Broj lica raseljenih zbog sukoba i progona u svetu 2018. godine porastao je na 70,8 miliona, što je 2,3 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. To je dvostruko više raseljenih nego pre 20 godina, navodi se u Izveštaju UNHCR “Globalni trendovi 2018”.

Svaka druga izbeglica tokom 2018. godine je bila dete. Mnoga deca (111.000) bila su sama ili bez roditelja.

Najveći broj novih zahteva za azil u 2018. godini podneli su državljani Venecuele – 341.800.

Zemlje sa visokim dohotkom u proseku primaju 2,7 izbeglica na 1 000 stanovnika. Zemlje sa srednjim ili niskim prihodima u proseku primaju 5,8 izbeglica. Trećina izbeglica u svetu živi u najsiromašnijim zemljama.

Oko 80% izbeglica živi u zemljama koje se graniče sa njihovim zemljama porekla.

Veća je verovatnoća da će izbeglica živeti u gradu nego u seoskim područjima ili u kampovima (61%).

Približno 4 od 5 izbeglica nalaze se u raseljenju najmanje pet godina. Jedna od pet izbeglica bila je raseljena 20 i više godina.

Jedan od 108 ljudi na svetu danas je izbeglica, tražilac azila ili interno raseljeno lice. Pre deset godina, odnos je bio 1 prema 160.