Studija iz Vuhana: Antitela je imalo 6,9 odsto populacije do aprila 2020. godine, a 82 odsto asimptomatsku infekciju

0
Profimedia

Prva dugoročna studija seroprevalencije stanovnika u Vuhanu u Kini otkrila je da je 6,9% ljudi u gradu imalo antitela protiv korona virusa u aprilu 2020. godine, a 82% ovih ljudi imalo je asimptomatsku infekciju. Pored toga, 40% ljudi sa antitelima razvilo je neutralizujuća antitela, a ovi nivoi se nisu smanjivali između aprila i oktobra-decembra 2020. Rezultati su objavljeni u opservacionoj studiji na 9542 osobe u časopisu The Lancet.

Autori kažu da će razumevanje seroprevalencije (prokuženosti ili udeo onih osoba kod kojih su utvrđena antititela serološkim testiranjem) i kako se nivoi antitela menjaju tokom vremena u Vuhanu pomoći u strategiji vakcinacije, a njihovi nalazi ukazuju da je masovna vakcinacija potrebna za zaštitu od budućih ponovnih pojava virusa.

Najnovija studija iz Vuhana dodaje se prethodnim studijama seroprevalencije sprovedenim na globalnom nivou, uključujući ženevsku (Švajcarsku), Španiju, SAD, Island i Holandiju, koje su pokušale da osvetle stvarnu stopu zaraze u populaciji. Ovo je posebno važno jer stope asimptomatskih infekcija nisu sigurne, a procene se kreću između 6% i 96% na globalnom nivou.

Vodeći autor, dr Čen Vang, iz Kineska akademija medicinskih nauka i Medicinskog koledža Peking Union, Kina, kaže: “Procena udela populacije zaražene SARS-CoV-2 i imunosti je od najveće važnosti za utvrđivanje efikasnosti strategije prevencije i kontrole kako bi se smanjila verovatnoća ponovnog ponovnog izbijanja pandemije. S obzirom na to da osobe sa blagim infekcijama možda neće potražiti medicinsku negu i da se asimptomatski slučajevi obično ne pregledaju, možda postoje velika odstupanja između prijavljenih slučajeva COVID-19 i stvarnih zaraženih slučajeva, što je dokazano iskustvima i podacima iz drugih zemalja”.

Dodaje da čak i u epicentru pandemije u Kini, sa više od 50.000 potvrđenih slučajeva zaključno sa 8. aprilom 2020. godine, procenjena seroprevalencija u Vuhanu ostaje niska, a oko 40% ljudi sa antitelima razvilo je neutralizujuća antitela, što sugeriše da postoji još uvek nedostatak imuniteta u stanovništvu.

Učesnici studije živeli su u svih 13 okruga Vuhan, a svi članovi domaćinstva su bili pozvani da učestvuju. U starosnu grupu su bili uključeni svi uzrasti, ali su isključeni ljudi sa ozbiljnim bolestima (poput naprednog karcinoma ili teške mentalne bolesti).

Učesnici su popunili upitnik o demografskim i zdravstvenim informacijama, uključujući i to da li im je prethodno dijagnostikovana COVID-19 ili su imali simptome od 1. decembra 2019. Uzorci krvi su uzeti da bi se testiralo da li su antitela prisutna sredinom aprila 2020, sredinom juna, a između oktobra i decembra. Infekcije su klasifikovane kao simptomatske ako je učesnik prijavio da ima temperaturu i / ili respiratorne simptome i ako je bio pozitivan na antitela na COVID-19.

Studija je obuhvatila 9542 osobe iz 3,556 porodica. Od 9542 učesnika, 532 je imalo antitela protiv COVID-19. Kada se to prilagodi, to se izjednačava sa seroprevalencijom od 6,9% u populaciji Vuhana.

Autori su otkrili da su žene imale veću seroprevalenciju od muškaraca, ljudi stariji od 66 godina ili više imali su najveću seroprevalenciju od bilo koje druge starosne grupe, zdravstveni radnici imali su veću seroprevalenciju od ostalih zanimanja i ljudi koji su posetili bolnicu u poslednjih pet meseci imali veću seroprevalenciju od onih koji nisu dok su 437 (82%) od 532 učesnika koji su bili pozitivni na antitela bili asimptomatski.

Autori studije primećuju da je to mnogo više od prošlih procena od 40-45% zabeleženih širom sveta.

Koautorka, dr Lili Ren, sa Instituta za biologiju patogena kaže: “Malo je poznato o trajnosti imunih odgovora na SARS-CoV-2 tokom dužeg perioda. u našoj studiji otkrili smo da se udeo učesnika sa antitelima protiv SARS-CoV-2 održao najmanje devet meseci. Važno je da smo otkrili da su neutralizujući titri antitela ostali stabilni najmanje devet meseci”.

Autori primećuju neka ograničenja u svojoj studiji, uključujući da ne mogu da potvrde kada su učesnici zaraženi i proizveli antitela, jer je većina slučajeva bila asimptomatska i nije potvrđena PCR testiranjem na početku njihove infekcije. Međutim, primećuju da je u Vuhanu zabeleženo vrlo malo slučajeva COVID-19 između sredine marta i aprila 2020. godine, pa se pretpostavlja da se infekcija dogodila najmanje četiri nedelje pre uzimanja uzoraka krvi.