StopVAWnow.org – OEBS pokreće novi sajt za borbu protiv nasilja nad ženama u jugoistočnoj i istočnoj Evropi

  0

  Sekretarijat Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) predstavio je danas novi sajt koji sadrži podatke i smernice za podršku  u naporima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama. Dostupan na šest jezika, www.stopvawnow.org/ osmišljen je kao set praktičnih uputstava za zvaničnike, službe za sprovođenje zakona, nevladine organizacije i širu javnost u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji, kao i Moldaviji i Ukrajini.

  Sajt je  jednostavan za korišćenje kako bi korisnici i korisnice mogli brzo da pronađu potrebne informacije, uputstva, kao i brojeve telefona za kontakt ka relevantnim institucijama za svaku zemlju.

  U delu „Treba mi pomoć“ žene koje su izložene nasilju  mogu pronaći potrebne informacije za pomoć i podršku, odnosno telefonske brojeve lokalnih nevladinih organizacija i SOS linija za pomoć.

  Na sajtu se nalazi i odeljak „Želim da pomognem“, u kome OEBS nudi niz smernica i adekvatnih uputstava koje zabrinuti građani i građanke mogu da  preduzmu u slučaju kritičnih situacija (svedočenju nasilja nad ženama), pružanju podrške, kao i podizanju svesti.

  „Želim informacije“ je odeljak koji sadrži dodatne detalje o rezultatima i preporukama ankete o dobrobiti i bezbednosti žena, koju je vodio OEBS, a koje su objavljene početkom ove godine. Otkriveno je da je 70 odsto žena širom jugoistočne i istočne Evrope doživelo neki oblik nasilja: seksualno, fizičko, psihičko, proganjanje ili seksualno uznemiravanje, dok je prijavljivanje incidenata nasilja prema ženama na niskom nivou. Samo 15 odsto žena prijavilo je najteži incident teškog nasilja od strane trenutnog partnera.

  „Sajt je napravljen na osnovu rezultata Ankete o dobrobiti i sigurnosti žena, koju je vodio OEBS, a koja je utvrdila da žene koje su doživele nasilje najviše žele moralnu podršku i nekoga sa kim mogu da razgovaraju“, rekla je Serani Siegel, menadžerka projekta Ankete. „Anketa je takođe podvukla koliki je značaj javne osude nasilja i pružanja podrške i podsticaja ženama da ga prijave. Sajt će sasvim sigurno pomoći i u tom pogledu, kao i omogućiti ženama da pronađu brojne alternative za podršku i prijavljivanje nasilja. “

  Sajt je takođe osmišljen da služi kao resurs vladinim zvaničnicima, službama za sprovođenje zakona, nevladinim organizacijama, akademskim krugovima i medijima da steknu bolje razumevanje obima problema. Namena sajta je da pomogne da se politike i prakse sprovode na uravnotežen način, bez okrivljivanja žrtava što doprinosi ćutanju preživelih.

  Pokretanje sajta podudara se sa završetkom OEBS-ove kampanje „Prekini tišinu“ koja je održana tokom međunarodne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.  Kampanja „Prekini tišinu“ imala je fokus na promenu vrednosti i stavova javnosti koji doprinose rodnoj nejednakosti, a samim tim i nasilju nad ženama.

  U sklopu ove kampanje štampani su plakati koji su distribuirani policijskim stanicama na lokacijama u kojima je sprovedeno istraživanje. Plakati podvlače važnu ulogu koju policijski službenici i drugi zaposleni u policijskim stanicama mogu igrati u pružanju podrške žrtvama nasilja.

  Korisnici društvenih mreža i influenseri iz celog regiona podržali su kampanju i delili informacije o nasilju nad ženama i anketi koju je sproveo OEBS. Kampanja je uključila veliki broj ljudi u regionu kroz društvene mreže OEBS-a sa preko 39,000 pratilaca na Fejsbuku, 57,000 na Tviteru i 16,000 na Instagramu. Instagram filter, koji je posebno napravljen za ovu kampanju videlo je i koristilo preko 83,000 ljudi tokom 16 dana. Kampanju su podržali i mediji i influenseri, sa kombinovanim dosegom od oko 20 miliona ljudi.