StarTech 2023: Budućnost inovacija

  Podrška digitalnoj transformaciji srpske privrede

  0


  StarTech program podrške digitalnoj transformaciji malih i srednjih preduzeća deo je trogodišnjeg projekta za promociju inovacija i tehnološkog razvoja u Srbiji koji sprovodi NALED uz podršku kompanije Philip Morris.

  Cilj projekta je ubrzanje rasta srpskih preduzeća i transformacija tradicionalne ekonomije u digitalnu, izvozno orijentisanu ekonomiju zasnovanu na znanju i inovacijama. Projekat je vredanpet miliona dolara, od kojih se oko tri i po miliona izdvaja za neposrednu finansijsku podršku domaćim preduzećima kroz grantove i podršku putem poslovnog savetovanja, dok su preostala sredstva usmerena na poboljšanje regulatornog okvira i promociju inovacija, inovatora i Srbije kao investicione destinacije. Projekat predstavlja jednu od najvećih inicijativa za razvoj privatnog sektora koju u celosti finansira jedna privatna kompanija.

  Zašto StarTech: Međunarodna konkurentnost i situacija s inovacijama u Srbiji Srbija je 2020. godine zauzela 53. mesto u konkurenciji 131 zemlje na Globalnom indeksu inovacija. Mada su rezultati Srbije u oblasti inovacija bolji u poređenju sa većinom ekonomija sa sličnim bruto domaćim proizvodom, u evropskim okvirima smo među pet najslabijih. Najviše zaostajemo u „tržišnoj sofisticiranosti“, što ukazuje na potrebu za dodatnom podrškom razvoju i uspehu inovacija. Upravo je na tome težište StarTech programa koji nastoji da prepozna,
  ohrabri i podrži najbolje među domaćim inovatorima kako bi preuzeli vodeću ulogu u transformaciji svojih preduzeća i celokupne privrede.

  Neposredna podrška za 100 najinovativnijih preduzeća Domaća mala i srednja preduzeća imaće priliku da se prijave samostalno ili u saradnji s predstavnicima akademske zajednice i istraživačkim centrima za grantove u iznosu od 15.000 do 100.000 dolara za ulaganje u digitalnu transformaciju svog poslovanja, istraživanje i razvoj inovativnih proizvoda i usluga. Program predviđa tri javna konkursa koji su osmišljeni tako da se dodeli oko 100 grantova korisnicima za koje se, pored finansijske podrške, planira i dodela vaučera za do 3.000 sati stručne podrške za registraciju patenata, usklađivanje s propisima,
  izvoz na inostrana tržišta, primenu novih tehnologija, itd.

  Na prvi otvoreni konkurs, koji je raspisan 2021. godine, prispelo je oko 230 prijava, među kojima se više od 50% odnosilo na plasman na međunarodna tržišta. Većina kandidata ima za cilj uvođenje inovacija, a čak 15% se prijavilo i za digitalnu transformaciju i za inovacije.

  Približno 1.000.000 dolara je izdvojeno za 30 projekata koje je odabrao stručni odbor nakon sesije predstavljanja projekata krajem septembra.
  Unapređenje regulatornog okvira za inovacije Cilj projekta je da podrži dijalog i koordinaciju inicijativa javnog i privatnog sektora radi postizanja sinergije unutar ekosistema inovacija. Laboratorija inovativnih javnih politika, osnovana u okviru projekta, obezbediće analitičku osnovu za planiranje reformi i stvaranje uslova za ubrzani ekonomski rast i povećanje kreativnog potencijala zemlje, sprovodeći analize i istraživanja o inovativnim preduzećima i osmišljavanjem preporuka za stvaranje okruženja podsticajnog za inovacije.

  Početni napori Laboratorije u reformi politika usredsrediće se na teme kao što su e-fakturisanje, budućnost mobilnosti i digitalizacija poreskih procedura. O ovim i drugim relevantnim temama takođe će se raspravljati u institucionalnim krugovima u okviru Saveta Vlade Srbije za razvoj digitalne ekonomije, osnovanog u septembru 2021. godine na inicijativu StarTech programa, na čelu sa premijerkom, u čijem su sastavu takođe nadležni ministri i predstavnici privatnog sektora, uključujući Philip Morris International i NALED.

  Podstičući praksu tržišno zasnovanih inovacija, StarTech program će takođe nastojati da olakša robusnu i institucionalnu saradnju između preduzeća i akademske zajednice kako bi se obezbedilo da se inovacije i znanje sa univerziteta pretoče u život i pokrenu ekonomiju.

  Promovisanje reformi i domaćeg stručnog znanja u zemlji i inostranstvu
  Promocija domaćih inovativnih preduzeća i Srbije kao investicione destinacije ima za cilj da podstakne mala i srednja preduzeća da započnu proces digitalne transformacije i prelaska na proizvodnju sa dodatom vrednošću, da se pojave na inostranim tržištima i privuku dodatni kapital iz zemlje i inostranstva. Najuspešniji korisnici grantova iz StarTech programa će biti promovisani kroz domaće kampanje i imaće priliku da predstave svoje ideje i projekte na međunarodnim investicionim konferencijama u Evropi i svetu.