Skoro polovina porodica sa decom ima manje prihode u toku pandemije

0
Foto UNICEF Srbija/Schubckl

Rezultati UNICEF-ovog istraživanja o uticaju pandemije COVID-19 na porodice sa decom u Srbiji, koji su predstavljeni danas, pokazuju da je negativan uticaj pandemije na prihode domaćinstva donekle ublažen ali i dalje je prisutan. Istraživanje je sproveo UNICEF, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), sa ciljem merenja socio-ekonomskih efekata krize na domaćinstva s decom, na njihov pristup uslugama u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite, kao i na roditeljstvo i mentalno zdravlje dece, njihovih roditelja ili staratelja.

Smanjenje prihoda pod uticajem pandemije i dalje ističe četvrtina domaćinstava sa decom do 17 godina, a otprilike jedna četvrtina (24 odsto) ispitanika ističe da su u nekom trenutku bili primorani da smanje troškove za hranu za sve članove domaćinstva.

Zamenica direktorke UNICEF-a u Srbiji, Josi Ečeveri Burkhart, izjavila je da su rezultati istraživanja predstavljeni 20 meseci od prvog registrovanog COVID pacijenta u Srbiji i da je pandemija od tada dovela do velikih promena u svakodnevnom životu ljudi. „Svaka kriza najviše utiče na najosetljivije grupe društva, a ekonomska deprivacija otežava obezbeđivanje osnovnih uslova za život, ishranu, higijenu, zdravstvenu zaštitu, socijalno blagostanje i obrazovanje. Zbog toga je, tokom pandemije COVID-19, UNICEF pokrenuo ovo istraživanje koje će pomoći da usmerimo napore da poboljšamo položaj i blagostanje onih porodica sa decom koje su osetile najteže posledice ove krize“, istakla je Burkhart.

„Krajem marta 2020. godine, USAID i UNICEF su se dogovorili da rade zajedno u brojnim zemljama– uključujući i Srbiji — kako bi pomogli deci i njihovim porodicama da ublaže uticaj pandemije. U okviru ukupne pomoći američke vlade Srbiji u iznosu od 9 miliona dolara, namenjenoj borbi protiv COVID-a –zajedno sa UNICEF-om i sa Crvenim krstom Srbije, obezbedili smo 1,4 miliona dolara za neke od najugroženijih porodica u Srbiji“, rekao je Gregori Olson iz Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Većina roditelja dece starosti od 7 do 17 godina (66 odsto) procenjuje da je učenje na daljinu uticalo na smanjenje motivacije deteta, a čak 60 odsto smatra da će školovanje tokom pandemije imati negativan uticaj na dalje obrazovanje dece. Mere štednje najviše su zastupljene upravo u oblasti njihovog razvoja i obrazovanja, a ekonomska nestabilnost je najizraženija u najsiromašnijim domaćinstvima.

„COVID-19 pandemija je dodatno otežala položaj osetljivih grupa, posebno onih koji žive u domaćinstvima sa najnižim prihodima. Istraživanje je pokazalo da su porodice sa decom koje žive u Beogradu uočile negativne efekte epidemije u svim ispitanim aspektima, dok domaćinstva u istočnoj i južnoj Srbiji posebno ističu ekonomske poteškoće. Tokom i u periodu nakon trajanja epidemije, posebno je važno kontinuirano unapređivati targetiranu podršku za porodice sa decom, koje žive u domaćinstvima sa najnižim prihodima, radi osiguravanja materijalnog statusa i optimalnog obuhvata uslugama u domenu obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite“, smatra Dragana Jovanović Arijasiz  Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Kada je reč o pristupu uslugama zdravstvene zaštite, u trećem talasu od 55 odsto dece kojoj su ove usluge bile potrebne, čak 87 odsto je uspelo da ih ostvari. Usluga lekara specijaliste kao vrsta medicinske usluge najčešće izostaje u sva tri talasa istraživanja. Među decom kojoj je bila potrebna usluga socijalne zaštite u trećem talasu istraživanja, otprilike svako deseto dete nije bilo u mogućnosti da je ostvari.

Takođe, sve je prisutnija briga za pitanja mentalnog zdravlja, kako kod roditelja, tako i kod dece. Prema proceni roditelja i staratelja, pandemija je uticala na pogoršanje mentalnog stanja skoro petine dece do 17 godina, pa se ono sada ocenjuje kao lošije nego pre pandemije. To su u većem procentu deca starijeg uzrasta od 13 do 17 godina.