Savet za kvalitet i podrška privredi

  0
  Foto: Ministarstvo privrede/Zoran Vujasinović

  U Beogradu je održana prva sednica Saveta za kvalitet, Vladinog tela koje je osnovano da bi se unapredila infrastruktura kvaliteta proizvoda i privredno tržište Srbije približilo Evropskoj uniji. Tim povodom razgovarali smo sa državnim sekretarom u Ministarstvu privrede, Milanom Ljušićem.

  Koji su motivi za osnivanje Vladinog tela – Saveta za kvalitet i koja su očekivanja Ministarstva privrede u vezi sa radom ovog stručno-savetodavnog tela?

  Cilj Ministarstva privrede je da kroz Savet za kvalitet ojača svoju regulatornu ulogu i kontinuirano prati unapređenje kvaliteta proizvoda, procesa i usluga, odnosno poslovanja privrednih subjekata. Smatramo da će se osnivanjem Saveta ojačati saradnja državne uprave sa privredom, akademskim institucijama, nevladinim sektorom i drugim zainteresovanim stranama. Ova saradnja dovešće do formiranja široke baze eksperata koji će svojim stručnim znanjem iz različitih oblasti dati podršku zakonodavnom procesu, kroz analize i preporuke, a u vezi sa primenom tehničkih propisa i standarda.

  Koje još mere preduzima Ministarstvo privrede u cilju podrške privrednim subjektima da bi njihovi proizvodi bili bezbedniji i kvalitetniji, odnosno konkurentniji na tržištu?

  Ministarstvo privrede je, osim brojnih podsticaja privrednicima, ove godine prvi put izdvojilo sredstva za sufinansiranje troškova za usluge iz oblasti infrastrukture kvaliteta. Reč je o Programu finansijske podrške „Korišćenjem standarda do konkurentnijih proizvoda“, a ukupna vrednost subvencije za 2022. godinu je 50 miliona dinara i sprovodi se u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije.

  Cilj ove finansijske podrške (kojom se refundiraju troškovi ispitivanja, sertifikacije proizvoda i sistema menadžmenta, kao i nabavke standarda od 40 do 60%) je povećanje bezbednosti i kvaliteta proizvoda i usluga, olakšan pristup inostranim tržištima i povećanje nivoa konkurentnosti privrede, prevashodno malih i srednjih preduzeća.

  Kako će rad Saveta uticati na dalje unapređenje u oblasti infrastrukture kvaliteta u Srbiji, približavanju jedinstvenom tržištu Evropske unije?

  Moram reći da sam optimista po pitanju usklađivanja sa pravnim tekovinama EU u ovoj oblasti, budući da smo u velikom procentu uskladili domaće zakonodavstvo, a posebno što Ministarstvo privrede od prelaska na novu metodologiju koordinira rad čitavog Klastera 2 koji obuhvata čak devet pregovaračkih poglavlja i nosi naziv Unutrašnje tržište.

  Očekujem da svi članovi Saveta, svaki u svom domenu i sa ogromnim znanjem kojim raspolažu, daju pun doprinos strateškom planiranju u oblasti infrastrukture kvaliteta, procesu harmonizacije sa evropskim propisima i standardima i ubrzanom kretanju Srbije na putu evro-integracija. Jedino stvaranjem odgovarajućeg privrednog ambijenta našim privrednicima obezbeđujemo preduslove za nesmetan plasman srpskih proizvoda na jedinstveno tržište Evropske unije.

  Na sednici Saveta za kvalitet učestvovali su stručnjaci sa projekta „EU za Srbiju – podrška bezbednijim proizvodima“ koji su članovima Saveta prezentovali ključna dostignuća, rezultate i planove projekta. Taj projekat pomaže Ministarstvu privrede i drugim organima i institucijama na putu evropskih integracija u oblasti prvog pregovaračkog poglavlja „Slobodno kretanje robe“.