Saradnja OTP Grupe sa startap kompanijama u pet zemalja, uključujući Vojvođansku banku u Srbiji

  0
  OTP LAB

  Treći Startap Program OTP Banke drži nekoliko rekorda, s obzirom da predstavlja najsveobuhvatniju inicijativu bankarske grupe za saradnju sa startap kompanijama u pogledu broja prijavljenih startap kompanija, broja izabranih startap kompanija za pilot projekte, i broja članova grupe koji učestvuju u ovoj inicijativi. Od 370 prijavljenih kompanija, njih 13 razvijenih startap i skejlap kompanija je dobilo poziv za učešće u Programu koje traje od 3 plus 6 meseci, gde su imale priliku da testiraju svoje proizvode i usluge uz podršku posvećenog odeljenja za sponzorstva i dokažu svoju spremnost za dugoročnu saradnju sa bankarskom grupom.  

  Za Startap Partnerski Program 2019-2020. godine prijavilo se 370 startap kompanija iz 56 zemalja u periodu od 14. oktobra do 22. novembra 2019. godine, uključujući 13 kandidata iz Srbije. Međunarodno obeležje Programa je takođe potvrđeno spiskom prvih pet zemalja iz kojih dolazi najveći broj prijavljenih učesnika: Velika Britanija, Mađarska, Nemačka, Sjedinjene Američke Države i Rusija. Na finalni izbor Programa pozvano je 27 prijavljenih kompanija, koje su nakon obavljenih konsultacija sa odgovarajućim organizacijama predstavile svoje pilot predloge koji bi se primenili u OTP Grupi. Ponosni smo što je ove godine 160 zaposlenih i tzv. „startapera“ iz gotovo 20 zemalja zajedno radilo tokom dvodnevnog Selekcionog kampa.

  Po prvi put se 2020. godine u istoriji ovog Programa desilo da je broj kompanija učesnica premašio 10, čime se pokazuje visok nivo profesionalizma prijavljenih startap kompanija i sverastuća posvećenost poslovnih jedinica OTP-a startap kompanijama. Kao rezultat svega ovoga, 13 startap i skejlap kompanija učestvuje u Programu u periodu of 02. marta do
  20. maja 2020. godine, na zajedničkom radu sa svojim poslovnim jedinicama-sponzorima na
  pet tržišta bankarske grupe (Albanija, Hrvatska, Rusija i Srbija izvan centrale u Mađarskoj), kako bi testirali prilagođenost svojih rešenja bankarskom poslovanju i unapredili svoje usluge na osnovu povratnih informacija koje dobijaju od dodeljenih im mentora.      

  Zainteresovane kompanije su još jednom imale priliku da se prijave za Program iz sledećih 5+1 oblasti: Napredni alat za podatke i analitiku (Advanced data & analytics tool), Korisničko iskustvo i pružanje usluge (Customer experience & servicing), Interna efikasnost (Internal efficiency), Inovacije proizvoda (Product innovations), Bankarstvo za mala i srednja preduzeća (SME banking), Potpuno inovativna i disruptivna rešenja, koje ne spadaju u nijednu od gore navedenih kategorija, ali se odnose na bankarski sektor.

  Aktivnosti odabranih startap kompanija su se dobro uklopile u jednu od gore navedenih tema:

  • Napredni alat za podatke i analitiku pruža Neticle, kompanija koja nudi online praćenje medija i platformu za analizu mišljenja, i kompanija MostlyAI, koja iz stvarnih podataka kreira sintetičke skupove podataka koji ne sadrže lične podatke i koji su pogodni za testiranje.
  • Tri kompanije se bave boljim korisničkim iskustvom i usluživanjem klijenata. Kompanija EdgeTier je razvila inteligentnog asistenta koji operaterima iz pozivnog centra pruža obrasce odgovora na dolazne razgovore. Pametni sistem za upravljanje čekanjem u redu kompanije Linistry omogućava posetiocima filijala da sa udaljene tačke „stanu u red“ i potom prate svoj status putem mobilnog telefona. Waay nudi bankarstvo zasnovano na životnom stilu sa relevantnim, kvalitetnim sadržajem i ponudama skrojenih po meri načinu života pojedinačnih klijenata.
  • Kombinujući najsavremenije klaud tehnologije i tehnologije kontejnerizacije radi povećanja interne efikasnosti, kompanija Banzai Cloud olakšava ubrzan razvoj, raspoređivanje i skalabilnost aplikacija zasnovanim na klaudu. Dodatno, LutherOne i EDUardo optimizuju procese iz oblasti ljudskih resursa, prva obezbeđujući sveobuhvatnu platformu za nesmetane povratne informacije u realnom vremenu i merenje učinka zaposlenih, a druga razvijajući online igricu sa simulacijom posla, pomažući zaposlenima da steknu uvid u gotovo stvarne životne situacije.
  • Tri kompanije su usredsređene na inovacije proizvoda: FINQware, programer platforme za API agregator za region Centralne i Istočne Evrope, Sanostro, koja investicionim analitičarima omogućava pristup investicionim signalima prikupljenim iz širokog spektra hedž fondova, i Realmonitor, koja obećava najbolje cene za kupovinu nekretnina putem svoje aplikacije za praćenje cena nekretnina.
  • Konačno, bankarstvo za mala i srednja preduzeća ima podršku novih elemenata kompanije Trustchain, koja upravlja online platformom za B2B partnere za online prepoznavanje poslovnih partnera i upravljanje svim srodnim dokumentima, kao i kompanije Scolvo, koja pojednostavljuje sastanke klijenata korporativnih savetnika uz pomoć aplikacije za profilisanje i citiranje klijenata.

  „Ovogodišnje uzdizanje Programa na nivo bankarske grupe je povećao mogućnosti kompanija učesnica: rešenje koje je testirano na određenom tržištu se može proširiti na druge zainteresovane supsidijare, i mentori koji dolaze iz supsidijara mogu pružiti kompanijama korisne informacije specifične za zemlju. Saradnja se i dalje nastavlja sa većinom kompanija koje su prethodno učestvovale u programu, završenom u maju prošle godine. Naš ovogodišnji cilj je da održimo ili čak i povećamo ovaj odnos. Verujemo da će kako saradnja na nivou Grupe, tako i šestomesećni period razvoja proizvoda koji smo uveli ove godine pomoći u dostizanju ovog cilja“, izjavio je Andraš Fišer, Direktor Odeljenja za inovacije u poslovanju sa stanovništvom OTP Banke Mađarska.

  Ukupno 13 startap kompanija se pridružilo Programu iz 7 zemalja (Austrija, Češka, Mađarska, Irska, Rumunija, Rusija, Švajcarska). Za vreme tromesečnog perioda akceleracije i pilot faze, predstavnici ovih kompanija će se tokom tri specijalne nedelje lično sastati sa svojim mentorima iz poslovnih jedinica-sponzora u Budimpešti ili u centralama supsidijara koje sprovode pilot. Pored toga, obuke, radionice i pojedinačne mentorske sesije koje odgovaraju nivou zrelosti startap kompanija, pomoćiće timovima po pitanju razvoja poslovanja. Period akceleracije se završava 20. maja tzv. Demo Danom, kada će startap kompanije rukovodstvu OTP Grupe i partnerskim korporacijama koje pružaju podršku Programu predstaviti novonaučeno kao i dostignuća pilot projekata.  

  Za više informacija o Programu, posetite www.otpstartup.com