Rodni stereotipi kao uzrok i posledica neravnopravnosti

Piše Milana Rikanović, direktorka UN Women Srbija

0
Fotografija: Marija Piroški

Ovogodišnji mesec mart posvećen slavljenju ženskih prava i dostignuća, uz Međunarodni dan žena i godišnju Komisiju Ujedinjenih nacija o statusu žena u Njujorku, obeležavamo u senci potresnih dešavanja u Ukrajini, kao i posledica pandemije koronavirusa.

Te velike krizne situacije su nam ukazale na ogromnu ranjivost žena i devojčica ali i njihovo herojstvo i liderstvo da ponesu i iznesu teret kriza koji u najvećoj meri pada baš na njih. One su te koje brinu o deci i starijim članovima porodice, one su te koje danonoćno dežuraju u bolnicama, ambulantama, apotekama i pomažu svima kojima je potrebno, one su te koje se snalaze za grejanje i prehranu porodice i generalno obezbeđuju elementarno funkcionisanje.

Tako nas je ovaj mart okrenuo korenu svih problema i oblika diskriminacije žena i devojčica, a to su rodni stereotipi. Nastali kao posledica i uzrok duboko usađenih stavova, vrednosti, normi i predrasuda o ženama, rodni stereotipi opstaju podražavajući i održavajući istorijske odnose moći muškaraca nad ženama. Oni su toliko prisutni i imanentni, da ih nekad i ne prepoznajemo tako lako, a često nemamo ni izbor da im se odupremo. Nekad su perfidno prikriveni ili se čine banalnim, ali su uvek oko nas, još od rođenja, i često su uzrok brojnih velikih problema i neravnopravnosti.

Sve kreće od prvog dana, kada deca vreme provode samo uz majku jer očevi retko uzimaju odsustvo zarad nege i brige o detetu. U vrtiću se devojčice igraju sa lutkama i u dečjoj kuhinji polako se pripremajući za buduće neplaćene kućne poslove, kao i brigu o deci i starijima. Uče se da budu mirne i fine, da uvek ustupe ljuljašku na kojoj su ako im neko traži i da se ne isprljaju jureći za loptom. Rođendani se slave u spa za devojčice gde je uče da se neguje i bude lepa, dok dečaci igraju video-igre i razvijaju razne veštine od upravljanja do solidarnosti. Kasnije kreće na balet ili ples i postaje uzorna učenica u školi koja se ne gura i ne javlja čak i kad zna jer nije sigurna da je u pravu pošto su dečaci u odeljenju glasniji i samouvereniji. Iako joj fizika i matematika super idu, odlučuje se da upiše farmaciju umesto neki tehnički fakultet koji je više za muškarce. Zapošljava se u kompaniji gde nema isti tretman i platu kao muške kolege i prilikom napredovanja se suočava sa tzv. staklenim plafonom, a kad dođe kući, radi sve one iste poslove koje je naučila u igri igranja uloga kao mala.

Ovo nije jedna izolovana priča, već je pandemijskih razmera. To je priča gotovo svake od nas. Ti rodni stereotipi se decenijama i vekovima prenose i prevode u politike i prakse onemogućujući razvoj prirodnih talenata i sposobnosti žena i devojčica, ali isto tako i muškaraca i dečaka.

Koliko je značajno raditi na ovome prepoznato je i u novoj Nacionalnoj strategiji za rodnu ravnopravnost do 2030. godine koja prepoznaje patrijarhalne rodne uloge i stereotipe kao pitanje koje se prožima u svim oblastima od značaja za rodnu ravnopravnost i neretko predstavlja ključni uzrok neadekvatnog napretka.

Stoga smo simbolično na Međunarodni dan žena poslali poklič i pokrenuli programe i inicijative za suzbijanje štetnih rodnih stereotipa.

U okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti”, UN Women u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost i Ministarstvom za evropske integracije, a uz finansijsku podršku Evropske unije, i u 2022. godini nastavlja da podržava organizacije civilnog društva aktivne u oblasti rodne ravnopravnosti i poboljšanja položaja žena. Kroz novi konkurs akcenat smo stavili na razbijanje i eliminaciju rodnih stereotipa, kao i promovisanje aktivne uloge žena u svim aspektima društva. Šest ženskih organizacija civilnog društva smo podržali u ukupnom iznosu od 20,2 miliona dinara da u narednom periodu rade na razbijanju i eliminaciji rodnih stereotipa u najrazličitijim oblastima, od nasleđivanja i tržišta rada do energetike i mladih.

Indeks rodne ravnopravnosti nam je pokazao da nam je, ako nastavimo ovim tempom, potrebno 59 godina do pune rodne ravnopravnosti. Nadam se da ćemo se sa ovakvim inicijativama ubrzati i da ćemo kad taj dan dođe na ovu priču sa rodnim stereotipima koja prati skoro svaku ženu gledati kao na anegdotu iz davne prošlosti.