RIK odbio prigovor Suverenista: “Sve proteklo po zakonu…”

0
(BETAPHOTO/MILOS MISKOV/MO)

Republička izborna komisija ocenila je sinoć kao neosnovan prigovor Saše Radulovića, zakonskog zastupnika Suverenista, a ticao se rokova za sprovođenje referenduma radi potvrđivanja akta o promeni Ustava Srbije, prenosi RTS.

RIK je odbacio prigovor Saše Radulovića, rekao je predsedik RIK Vladan Dimitrijević i naglasio da smatra da nema osnova za zaključak da je učinjena nepravilnost.

Radulović je, kako je Dimtirijević rekao, podneo prigovor protiv izveštaja o ukupnim rezultatima refereduma.

“Podnosliac navodi da je izveštaj u suprotnosti sa Ustavom usled čega mora da bude poništen, jer Ustav decidirano propisuje da kada se akt stavi na potvrđivanje da se građani izjašnjavaju najkasnije u roku od 60 dana od usvajanja akta o promeni Ustva, da ga je Skupština usvojila 30. novembra i da je Ustavom propisan rok za izjašnjavanje protekao 29. januara, da izjašnjavanje nije okončano do dada, jer je na biračkom mestu 59 u opštini Voždovac sprovedeno glasanje 2. februra”, rekao je Dimtirijević.

Radulović je, dodao je, naveo da iz tih razloga RIK nije mogao da donese izvštaj o ukupnim rezultatima refereduma, i predložio da Komisija usvoji prigovor i poništi izveštaje o ukupnim rezultatima refereduma.

Dimitrijević je između ostalog dodao da je Opštinska komisija RIK-u dostavila izveštaj o glasanju na opštini izbora 2. februara.

“U skladu sa činjeničnim pravnim stanjem u svemu smo postupili u skladu sa zakonskim propisima u pogledu utvrđivanja rezutlata republičkog referedumu odzanom 16. januara i ponovljenog na devet mesta 23. janura i na jednom 2. februra te da je osporeni izveštaj pravilno donet po okončanju ponovog glasanja 2. februara …”, naveo je on.

Dodao je da je sve proteklo po zakonu, te da je osporen izverštaj pravilno donet.

Kako kaže, RIK je bila dužna kao nadležni organ, da sprovede referendumski postupak u rokovima i postupku utvrđenom propisima i smatra da je u svemu ispoštovana odredba iz Ustava u pogledu roka.

Naglasio je da suprotna tumačenja ne bi bila u duhu pravnog sistema Srbije oličenog u samom Ustavu.