Reciklomat menja sistem, ali ne i misiju

  0

  Interesovanje građana za korišćenje Reciklomata je prevazišlo sva očekivanja, udahnulo dodatni entuzijazam u borbi za očuvanje životne sredine, ali donelo i određene zloupotrebe, zbog čega je neophodno promeniti sistem nagrađivanja kako bi se održao projekat.

  Hvala! To želimo kao kompanija da kažemo svim građanima koji koriste Globaltel Reciklomate širom Beograda. Do sada, novi život će dobiti 1.750.000 ambalažnih jedinica, čime će biti ušteđena značajna energija, iskorišćene sirovine će biti ponovo upotrebljene i dobiće novu formu, biće omogućena nova radna mesta i najvažnije – više od milion ambalažnih jedinica neće završiti u prirodi. To sve je rezultat 25 mašina sa malo softvera, dobrom idejom i puno pozitivne energije i entuzijazma naših partnera u projektu.

  Uz Reciklomate se pokazalo puno toga dobrog. Pokazalo se da Beograđani žele da sačuvaju životnu sredinu. Pokazalo se da dobre ideje mogu da aktiviraju celu zajednicu. Pokazalo se da zajedničkim snagama ipak možemo da donesemo promene. Promene u svesti, promene u navikama, promene u šansama koje priroda ima da opstane.

  Zahvaljujući građanima koji su učestvovali u ovom novom sistemu, došli smo do novih saznanja ali smo se i suočili sa mnogim izazovima. Jedan od njih, svakako je bio efikasan sistem sakupljanja, odnosno pražnjenja Reciklomata, i nakon pet meseci modelovanja uspeli smo da dođemo do najoptimalnijeg nivoa. Takođe, suočili smo se i sa činjenicom da nisu svi građani savesni već da ima i onih, srećom malobrojnih koji su imali za cilj zloupotrebu. U pokušaju da se stane na kraj ovom trendu, ali tako da i dalje stimuliše sve ljude sa dobrim namerama, i da bude dostupan svima, od 20.10.2021. godine, sistem nagrađivanja će biti promenjen.

  Da bismo bili u mogućnosti i u budiće da savesne građane podstičemo na očuvanje životne sredine, a u cilju održanja efikasnog sistema, ova promena bi trebalo to da obezbedi.  Kao i do sada sve troškove nagrađivanja i servisiranja Reciklomata pokrivaće Globaltel sa svojim partnerima.

  Od sada, nezavisno od vrste ubačene ambalaže, Beograđani koji koriste Reciklomat će za prenos sredstava na personalizovane kartice gradskog prevoza po ambalaži dobijati 5 dinara, za nepersonalizovane kartice 1 dinar, za humanitarne donacije 3 dinara, a za Globaltel prepaid kredit i dalje 10 dinara. Kao i do sada, Reciklomat prihvata limenke, otpadnu Tetra Pak ambalažu, staklene flaše i plastične PET flaše.

  Globaltel i dalje poziva sve odgovorne kompanije i organizacije da se uključe partnerski i doprinesu izuzetno važnoj borbi za očuvanje životne sredine. Naša želja od početka i jeste da ovaj projekat preraste sam Globaltel, nastavi da se širi i pronalazi nove snage, nezavisno od nas kao kompanije.