Prijava: Dekanka Filološkog fakulteta plagirala rad

0
Profimedia

Posle dva zahteva za utvrđivanje neakademskog ponašanja v. d. dekana Filološkog fakulteta LJiljane Marković, koje su ranije podneli profesori tog fakulteta, Odboru za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu upućen je i treći.

U njemu se iznose dokazi da je Marković plagirala monografiju „Pravni sistem Japana“, čiji je koautor sa svojim ocem Radomirom Đurovićem (preminuo 2013 godine).

Zahtev je podnela docentkinja Filološkog fakulteta Mejsun Garajbe Simonović, koja na skoro dve stotine strana iznosi dokaze da su autori monografije u značajnoj meri doslovno ili prikriveno preuzimali određene delove ranije objavljenih istraživanja, bez navođenja originalnih izvora u tekstu rada i u literaturi.

„Naime, Marković i Đurović su prisvajali ideje, termine, definicije, analize, primere, (pod)naslove, zaključke, tabele i reference izvornih autora koji se ne navode, niti su pomenuta preuzimanja obeležena jasno u tekstu rada“, ističe se u zahtevu za utvrđivanje neakademskog ponašanja, u koji je Danas imao uvid.

Garajbe Simonović je priložila dokaze da je knjiga „Pravni sistem Japana“ plagirana, prikazujući uporedno delove teksta iz originalnih radova šest stranih autora na engleskom jeziku, i delove iz monografije u kojima su oni prevedeni na srpski, bez navođenja izvora.

Uz zahtev je predala i više desetina odštampanih stranica iz izvora koji su plagirani.

Garajbe Simonović ukazuje da se pomenuta monografija koristi kao udžbenik u nastavi nekoliko predmeta za osnovne i master studije na Grupi za japanski jezik, književnost i kulturu Katedre za orijentalistiku Filološkog fakulteta, a navedena je i kao jedna od referenci na osnovu kojih je LJiljani Marković produžen radni odnos za dve školske godine nakon sticanja uslova za penzionisanje.

„Pored rada u nastavi na osnovnim, master i postdiplomskim studijama, produžetak radnog odnosa, utvrđen odlukom Nastavno-naučnog veća 7. marta 2018, omogućio je Marković da obavlja funkciju dekana Filološkog fakulteta do 30. septembra ove godine, a potom i status vršioca dužnosti dekana u kome se trenutno nalazi“, ističe Garajbe Simonović.

Ona dodaje da je zahtev za utvrđivanje neakademskog ponašanja LJiljane Marković uputila i Odboru za profesionalnu etiku UB i Filološkom fakultetu, na kome još nije formirana Etička komisija, iako je Fakultet bio obavezan to da uradi u septembru 2016.