Prevencija pravila polovine

  Piše Vladimir Tipsarević, direktor za odnose sa javnošću u kompaniji Novo Nordisk

  0
  Foto: Promo

  Procenjuje se da u svetu preko 500 miliona ljudi živi sa dijabetesom, od čega njih 770.000 u Srbiji. Kao najveća kompanija za istraživanje i proizvodnju lekova za dijabetes na svetu, Novo Nordisk se bavi svim specifičnostima ove bolesti, a jedna od najizraženijih je pravilo polovine. Naime, polovina onih koji imaju dijabetes uopšte nisu svesni da ga imaju, a samo polovina onih koji imaju dijagnozu se pravilno leči.

  Zato je u dijabetesu prevencija ključ. Sa jedne strane to je prevencija nastanka dijabetesa i postavljanje dijagnoze tamo gde postoji ali osoba toga nije svesna, a sa druge strane to je prevencija progresije i komplikacija bolesti.

  Građani Srbije su ove godine napravili više od 50 miliona koraka u šetnjama koje se beleže na aplikaciji “Otvori plavi krug”. Aplikaciju je u okviru istoimenog projekta pokrenuo Novo Nordisk u saradnji sa Gradom Beogradom i partnerima, a u cilju suzbijanja dijabetesa u gradskim sredinama u kojima živi čak 2/3 obolelih. Stari, mladi, gojazni, sa viškom šećera u krvi, ili oni koji su samo zainteresovani za zdrav život, šetaju i dalje jer fizička aktivnost je jedan od najboljih načina rane prevencije dijabetesa, ali i drugih bolesti.

  Dijabetes sam po sebi retko dovodi do loših ishoda po zdravlje, ali kontinuirano visok nivo šećera u krvi dovodi do komplikacija (amputacije, infarkti, šlogovi, dijalize, slepila). U prevenciji na ovom nivou najvažniji cilj je sprečavanje komplikacija efikasnom terapijom. Zato se inovativna terapija u dijabetesu podjednako fokusira na kontrolu šećera i sprečavanje komplikacija.

  Za prevenciju dijabetesa u okviru mreže zdravstva ključna su savetovališta za dijabetes na primarnom nivou. Ona nažalost nisu redovna pojava u Srbiji, ali tamo gde uspešno rade predstavljaju oličenje efikasnog korišćenja resursa u zdravstvu jer omogućavaju da se obolele osobe u većini slučajeva potpuno zbrinu na primarnom nivou zdravstvene zaštite. To omogućava da pacijent u okviru mreže zdravstva bude zbrinut ranije, kao i da mu je zdravstvena nega dostupnija, čime se sprečava dalji razvoj bolesti. Na kraju sve to je jeftinije za zdravstveni sistem, a svima nama omogućava da na dugi rok uspešno menjamo pravilo polovine i korigujemo ga nabolje za dobrobit svih.