Pozicija osoba sa invaliditetom u izborno vreme

  0

  Na društvenim mrežama ovih dana u toku je kampanja Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije pod haštagom #STVARJEUSTAVUKORISTIGLAVU. Kampanja se pre svega obraća mladim ljudima kao novoj mislećoj snazi, sa ciljem da podrži i inicira inkluziju osoba sa invaliditetom i aktivira ovu grupu građana u političkom životu Srbije.

  Bez obzira da li se osobe sa invaliditetom odluče na izlazak na aktuelne izbore ili na bojkot, sva izborna mesta moraju biti prilagođena njihovim potrebama, kako bi se svaki pojedinac osećao komotno i slobodno u svojoj političkoj odluci. A nakon izbora jednako je važno nastaviti sa komunikacijom na ovu temu, kako ne bismo došli u situaciju da samo u vreme izbora govorimo o ovom problemu.

  Kampanja zato apeluje na nadležne, tražeći da se uputstva za glasanje i na biračkim mestima i van njih (ukoliko osoba iz različitih razloga ne može doći na biračko mesto, bilo da se radi o bolesti ili o nepristupačnosti) striktno poštuju.

  Nakon izbora, u okviru organizacije otvara se pitanje i mogućnost priprema za potencijalno kandidovanje i dalju borbu za bolje društvene uslove osoba sa invaliditetom.

  Takođe, kratkim i jasnim postovima Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom svakodnevno upoznaje građane sa osnovnim bontonom pri kontaktu sa ovom grupom građana – kako na glasačkom mestu, tako i u svakodnevnom životu.

  Učešće osoba sa invaliditetom u političkom životu Srbije je važan korak ka emancipaciji društva. Mada se situacija u zadnjih par godina poboljšava, još uvek je potreban ozbiljan rad na podizanju svesti građana o važnosti jednakog uključivanja svih grupa građana.