“Postupanje socijalnih radnica iz Blaca nezakonito, ali postoji osnov da deca budu izmeštena…”

0
Printscreen/YouTube/RTS

Posle spornog pokušaja radnica Centra za socijalni rad u Blacu da izmeste dvoje maloletne dece od bake Ljiljane Dačević u hraniteljsku porodicu, Vukota Vlahović iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju kaže za da postupanje socijalnih radnica nije bilo u skladu sa zakonom, ali da nesporno postoji osnov da deca budu izmeštena iz aktuelne porodice.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja predložilo je suspenziju radnica i smenu direktorke Centra.

“Zakon o opštem upravnom postupku ne dozvoljava delegaciju nadležnosti odnosno da nadležnost u zaštiti dece bez roditeljskog staranja preuzme neki drugi centar za socijalni rad”, objašnjava Vlahović, a prenosi RTS.

Ističe da sigurno o daljoj zaštiti dece neće odlučivati isti ljudi iz Centra.

“To će biti drugi zaposleni ili će se naći neki drugi način u skladu sa zakonom da se Centru za socijalni rad pomogne da svoja ovlašćenja realizuje u skladu sa zakonom”, kaže Vlahović.

Navodi da rad Centra za socijalni rad nadziru Ministarstvoi za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo za brigu u porodici i demografiju.

“Kada je u pitanju porodično-pravna zaštita, nadležnost je Ministarstva za brigu o porodici i demografiju – nadzor nad stručnim radom, donošenje upravno-pravnih akata i pružanje drugih oblika podrške porodici i deci”, ističe Vlahović.

Vlahović kaže da je svako na sporan pokušaj oduzimanja dece emotivno reagovao na svoj način.

“Većina ljudi ne odobrava način na koji je realizovano izvršenje. Što se toga tiče, nema nikakve dileme da to nije bilo postupanje u skladu sa zakonom i standardima stručnog rada. Naravno da izaziva negativne emocije”, naglašava Vlahović.

Ističe da je to, ipak, samo jedan aspekt priče, a da je drugi je ono što su utvrdili stručnjaci Centra za socijalni rad, a to je da, kako kaže, u konkretnom slučaju nesporno postoji osnov da deca budu izmeštena iz porodice.

“Zakon mi zabranjuje da iznosim lične podatke o deci, ali mogu da kažem da je Centar za socijalni rad vodio računa da se deca iz porodice u kojoj se nalaze i gde su im ugrožena prava i nezadovoljene potrebe, izmeste u drugo sigurno porodično okruženje i to bliskog člana porodice – njihove babe po majci”, objašnjava Vlahović.

Ističe da je Ministarstvo u ovom postupku uključeno od početka i da je zaključilo da je Centar za socijalni rad postupao u skladu sa zakonom i standardima stručnog rada kada je u pitanju ocena da je neophodno izmestiti decu iz aktuelne porodice.

“Tu nemamo nikakve dileme. Ne mogu da vam kažem konkretne razloge jer su to podaci lične prirode. Nismo zadovoljni načinom na koji je realizovano izvršenje, a razlog za to su osim nedozvoljenog ponašanja socijalnih radnika i neki faktori objektivne prirode – prvenstveno neovlašćeno snimanje dece i samog postupka izvršenja”, ističe Vlahović.

Vlahović kaže da Centar za socijalni rad ima ovlašćenje da preduzima mere i radnje u zaštiti porodice i dece i mere starateljske zaštite.

“On u određenim situacijama koje su neodložne i hitne, kada su ugroženi život, zdravlje i razvoj dece, može da preduzima mere i da izmešta decu iz porodice, ali konačnu odluku kada je u pitanju oduzimanje dece donosi isključivo sud”, objašnjava Vlahović.

Ističe da zato mera starateljske zaštite kod izmeštanja dece iz porodice traje privremeno, da je Centar dužan da podnese tužbu za lišavanje roditeljskog prava, a sud dužan da u hitnom postupku donese konačnu odluku.

Vlahović kaže da je Centar za socijalni rad dužan da u svakom postupku obezbedi i participaciju deteta.

“Dete koje je starije od 10 godina može izraziti mišljenje o odlukama koje Centar donosi, a Centar je dužan da mu pruži sve informacije i omogući mu da se u postupku izjasni”, ističe Vlahović.

Kaže da Srbija ima dobru zakonsku regulativu, koja će i dalje biti unapređena, ali da postoji dosta problema u praktičnom radu centara za socijalni rad – nedovoljan broj zaposlenih, određena starosna struktura zaposlenih i puno drugih okolnosti koje utiču na to da stručnjaci nekada ne postupe kako treba.