Počinje kampanja ,,Neka ostane lično”

0
Foto: promo

Danas počinje kampanja ,,Neka ostane lično” posvećena zaštiti ličnih podataka. Poruke kampanje će biti predstavljane kroz tematske video spotove i animirane banere. Emitovanje video spotova počeće danas na javnom medijskom servisu RTS-u, nakon čega će uslediti prikazivanje i na drugim TV stanicama. Glavne poruke kampanje naći će se i na portalima dnevne i nedeljne štampe.

Kampanja ,,Neka ostane lično” je rezultat partnerstva kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Misije OEBS-a u Srbiji. Pokrenuta je sa ciljem da se unapredi svest građana o njihovim pravima u oblasti zaštite podataka o ličnosti, kao i o ulozi kancelarije Poverenika i drugih državnih organa u zaštiti ličnih podataka.

Ovo je prva kampanja u Srbiji koja se bavi temom zaštite podataka o ličnosti. Glavna poruka kampanje je da podatke o ličnosti treba tretirati kao ličnu imovinu zbog čega moto kampanje glasi ,,Neka ostane lično”. Tokom kampanje građani će saznati šta se sve smatra podacima o ličnosti, zatim da samo ovlašćeni rukovaoci smeju da prikupljaju i obrađuju njihove lične podatke, kao i da se mogu obratiti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kada smatraju da su njihovi podaci zloupotrebljeni.

Da postoji velika potreba da se o ovoj temi više govori potvrdili su rezultati istraživanja iz 2021. godine koje je pokazalo da građani nemaju dovoljno znanja o tome šta su podaci o ličnosti i koja su njihova prava u ovoj oblasti. Istraživanje, sprovedno uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, je potvrdilo i da građani nemaju dovoljno informacija o tome na koji način su predstavnici državnih organa i privatnog sektora dužni da rukuju njihovim podacima, kao i kome mogu da se obrate u slučaju zloupotrebe. 

Početak kampanje će biti objavljen danas na skupu koji počinje u 11h u Golden Tulip Zira Hotelu, na kome će govoriti šef Misije OEBS-a Jan Bratu, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović, kao i Kreativni direktor agencije Communis koja je izradila medijske sadržaje za kampanju, Nebojša Krivokuća. Na skupu će se okupiti predstavnici institucija nadležnih za ovu problematiku, predstavnici nevladinog sektora i medija.

Kampanja se realizuje u saradnji Kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Misije OEBS-a u Srbiji, u okviru projekta ,,Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji”, koji finansijski podržava vlada Švedske.