Petar Petrović, ProCredit banka: 400 miliona evra za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije

Intervju: Petar Petrović, koordinator za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine, ProCredit banka

0
Foto: Promo

ProCredit banka je poznata po finansiranju projekata koji proizvode energiju iz obnovljivih izvora energije, kao i po svojoj odluci da ne podržava kompanije koje na bilo koji način negativno utiču na životnu sredinu. Koliko ste takvih projekata finansirali? Kakva je saradnja (aranžman) sa GGF?

Do sad smo isplatili više od 400 miliona evra kroz hiljade projekata za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, ali i kroz druge investicije za unapređivanje zaštite životne sredine. Što se tiče projekata obnovljivih izvora energije, imali smo ih više od 60 i ukupno u tom segmentu isplatili više od 25 miliona evra, a odlične rezultate očekujemo i ove godine. Sa GGF-om imamo odličnu saradnju koja se bazira na obezbeđivanju sredstava za zelene projekte i razmeni znanja.

Poznati ste po kreditiranju solarnih elektrana. Da li ste zainteresovani i za kreditiranje drugih tehnologija poput biomase, biogasa, vetra?

Pored solarnih elektrana, svakako smo zainteresovani za kreditiranje tehnologija baziranih na biomasi i biogasu. Projekte ovog tipa smo svakako već i ranije podržavali, a plan je da nastavimo u tom smeru. Smatramo da u Srbiji, koja ima dosta obradivog zemljišta i čija ekonomija nemalim delom počiva na poljoprivredi i stočarstvu, projekti biogasa i biomase svakako imaju veliku perspektivu. Osvrnuo bih se i na novi Zakon o obnovljivim izvorima energije koji je i u ovom slučaju dodatni podstrek za sve potencijalne investitore, a pritom predviđa razne podsticaje i olakšice. Možda su solarne elektrane popularnije, jer je tehnologija dostupnija, jednostavna i cenovno pristupačna, ali to nikako ne umanjuje aktuelnosti projekata za biomasu i biogas.

Nedavno smo pročitali fantastičnu vest, da EPS prodaje zelene kilovate i da je ProCredit banka jedan od kupaca?

Mi smo još od 2019. godine koristili zelenu energiju i tad smo bili prva domaća kompanija koja je potpisala ugovor sa Elektroprivredom Srbije, kojim nam se garantuje da je struja koju koristimo proizvedena isključivo iz obnovljivih izvora energije. Ovo je takođe jedan od načina da svojim primerom podstaknemo i druge kompanije u Srbiji da menjaju svoj stav prema potrošnji električne energije i svim drugim prirodnim resursima.

Da li se pored svega navedenog, na još neki način ponašate u skladu sa principom zaštite životne sredine, da li činite još nešto u tom smeru?

Moramo napomenuti da je ProCredit Banka prošle godine na krovu svoje zgrade u Beogradu postavila i sopstvenu solarnu elektranu kapaciteta 40 kW. Ova elektrana uveliko proizvodi struju za potrebe banke, a reč je zapravo o drugoj po redu elektrani te vrste koju ProCredit banka poseduje. Na platou ispred ulaza u Centralu banke na Novom Beogradu, već par godina imamo postavljenu malu solarnu elektranu kapaciteta 5 kW, koja se koristi isključivo za punjenje električnih automobila. Ovim potezom, pored kupovine zelene struje od EPS-a, ProCredit banka je osigurala ne samo dodatnu energetsku nezavisnost, već ostvaruje i znatno manji uticaj na zagađenje životne sredine. Samo solarnom elektranom na krovu banke smanjena je emisija gasova sa efektom staklene bašte za čak 31 tonu godišnje.

Saobraćaj je značajan uzrok zagađenja, a vozila na električni pogon su viđena kao rešenje tog problema. Kakve pogodnosti nudite kupcima električnih i hibridnih vozila? Da li sarađujete sa kompanijama koje postavljaju punjače?

Svedoci smo, zaista, da je zagađenje vazduha u Srbiji dostiglo zabrinjavajući nivo, a saobraćaj svakako ne olakšava situaciju. Celokupni vozni park ProCredit banke do kraja 2021. činiće električni ili hibrid automobili, sad smo na 70 odsto. Svako ko već poseduje električne ili hibrid automobile treba da zna da na parkingu ProCredit banke može besplatno da napuni svoje vozilo na već pomenutoj mini solarnoj elektrani koja napaja punjač ispred banke. Punjače za električna vozila imamo na devet mesta u osam gradova na teritoriji Srbije, i to u Čačku, Somboru, Kragujevcu, Pančevu, Novom Sadu, Nišu, Subotici i dva u Beogradu. Svi oni koji ne poseduju električni ili hibrid automobil, treba da znaju da, pored subvencija koje država nudi za kupovinu ovih automobila, ProCredit stoji na raspolaganju sa povoljnim uslovima kreditiranja i stručnim timom koji je spreman za svaku vrstu asistencije.

Ovaj tekst objavljen je u specijalnom dodatku Nedeljnika “Energija danas”, povodom Dana planete Zemlje