Održana promocija Vodiča o zaštiti podataka o ličnosti kvir zajednice

  0
  Foto: Profimedia

  U sklopu Nedelje ponosa, u četvrtak 16. septembra u hotelu “Crystal”, održana je panel diskusija na kojoj je promovisan Vodič o zaštiti podataka o ličnosti kvir zajednice pod imenom „Pravo da vas ostave na miru“. Na panelu koji je održan u sklopu promocije govorili su autorka i saradnici na izradi Vodiča: Dragoslava Barzut, autorka Vodiča; Danilo Krivokapić, SHARE fondacija; Bojan Lazić, saradnik na izradi Vodiča, kao i moderatorka Ana Petrović, ispred organizacije Da se zna!.

  Vodič o zaštiti podataka o ličnosti kvir zajednice kreiran je sa ciljem da pomogne kvir osobama u razumevanju svojih prava. Jedno od osnovnih prava je pravo na privatnost, odnosno pravo na zaštitu podataka o ličnosti. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti seksualnu orijentaciju svrstava kao posebno osetljiv podatak o ličnosti čija je obrada zabranjena. To znači da bez izričitog pristanka lica od kog se traži podatak o seksualnoj orijentaciji i još nekih drugih izuzetaka predviđenih Zakonom, niko ne sme zahtevati od drugog lica da se izjasni o svojoj seksualnoj orijentaciji. U prilog ovoj zabrani ide i član 21. Zakona o zabrani diskriminacije koji navodi da je seksualna orijentacija privatna stvar i da niko ne može biti pozvan da se javno izjasni o svojoj seksualnoj orijentaciji.

  Poseban segment Vodiča posvećen je institucijama koje su nadležne i imaju veze sa zaštitom podataka o ličnosti. Tu se pre svega misli na Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti koji je primarno nadležan za oblast zaštite podataka o ličnosti. U Vodiču je opisana procedura kako se neko kome je povređeno pravo na privatnost može javiti Povereniku i tražiti od njega zaštitu. Takođe, Vodič sadrži i pregled svih relevantnih pravnih izvora iz oblasti zaštite privatnosti.

  Na kraju, dati su primeri slučajeva iz domaće sudske prakse gde je prekršeno pravo na privatnost. Ovi primeri će pomoći kvir zajednici da i oni, ako se nađu u sličnoj situaciji, znaju kako da reaguju i kome da se obrate za pomoć. Konačno, date su i preporuke kako unaprediti oblast zaštite privatnosti kvir zajednice.

  Vodič „Pravo da vas ostave na miru“ izrađen je u okviru projekta koji podržava Delegacija Evropske unije u Srbiji pod nazivom “Zaštiti privatnost – odupri se pritisku“, a koji zajednički sprovode Udruženje „Da se zna!”, Partneri za demokratske promene Srbija, SHARE Fondacija, NVO ATINA, Beogradska otvorena škola (BOŠ) i Inicijativa za ekonomska i socijalna prava – A11. Vodič je dostupan za preuzimanje na sajtu udruženja Da se zna!