Održana 58. Kancerološka nedelja

0

Stručnjaci iz zemlje i inostranstva predstavili ključna saznanja i inovacije iz oblasti onkologije

U organizaciji Kancerološle seckije SLD, u Beogradu je od 8. do 11. decembra održana 58. Kancerološka nedelja, najznačajniji nacionalni godišnji kongres u oblasti onkologije kome je prisustvovalo više od 300 lekara iz zemlje i inostranstva. S obzirom na uslove pandemije, skup je ove godine održan u hibridnom formatu. U okviru 58. Kancerološke nedelje bile su saopštene i komentarisane ključne informacije i najnovija saznanja i podaci objavljeni u tekućoj godini, i to iz brojnih onkoloških oblasti. Izmedju ostalih, program kongresa je obuhvatio teme novih tehnologija i pristupa u onkologiji, kao i inovacije u lečenju tumora digestivnog trakta, karcinoma pluća, karcinoma dojke, ginekoloških maligniteta i tumora mozga dece.

Na sastanku su razmotrena pitanja multidisciplinarnog lečenja ranijih stadijuma karcinoma pluća, sa novim hiruškim pristupima, i inovacijama u kombinovanju radioterapije i hemioterapije u III stadijumu bolesti. U oblasti digestivnih tumora, bilo je reči o multidisciplinarnom lečenju karcinoma želuca, pankreasa, jetre, kao i karcinoma debelog creva, sa naglaskom na inovativne pristupe i bolje upoznavanje biologije tumora.

Što se tiče novina u sistemskoj terapiji ginekoloških maligniteta, prikazani su vrlo ohrabrujući rezultati primene inovativnih molekularnih ciljanih terapija, naročito u karcinomu endometrijuma.

Tokom predhodnih par godina veoma značajni iskoraci su učinjeni u lečenju sva tri osnovna podtipa karcinoma dojke. Novi lek u lečenju HER2-pozitivnog karcinoma dojke pokazao je veoma dobre rezultate u lečenju ove podgrupe metastatskog raka, a imunoterapija je bitno poboljšala ishode lečenja trostruko-negativnog karcinoma dojke. Lekovi iz grupe CDK 4/6 inhibitora su već nekoliko godina, u kombinaciji sa hormonskom terapijom, standard lečenja hormon receptor-pozitivnog HER2-negativnog karcinoma dojke u uznapredovaloj fazi bolesti, a ove godine su saopšteni podaci koji potvrđuju značajnu prednost primene ovih lekova i posle dugotrajnog praćenja u kliničkim ispitivanjima kao i u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

U našoj zemlji je poslednjih godina napravljen pomak u dostupnosti inovativnih terapija za različite grupe pacijenata obolelih od malignih bolesti. Međutim, pacijenti sa uznapredovalim karcinomom dojke još uvek nemaju dostupnu savremenu terapiju za HR-pozitivan HER2-negativan podtip, za koju terapiju je pokazano da značajno poboljšava ishode lečenja ovih pacijenata.