Nove prilike za naše naučnike

0

Fond za nauku Republike Srbije obeležio je dve godine od otvaranja prvog programa za finansiranje naučnih projekata.
Od osnivanja, Fond za nauku je otvorio pet programa i podržao istraživanja iz svih oblasti nauke. Fond za nauku trenutno finansira 177 naučnih projekata sa ukupnim budžetom od skoro 14 miliona evra. Na projektima učestvuje više od 800 istraživača iz 75 naučnoistraživačkih organizacija iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Niša, Čačka i Novog Pazara.


Od ukupnog budžeta svih programa, u opremu je investirano 3,4 miliona evra, što predstavlja direktno ulaganje Fonda za nauku u naučnoistraživačke organizacije u Srbiji.
Prvi projekti su počeli sa realizacijom pre godinu dana, ali su naučnici za ovo kratko vreme i pored otežanih uslova izazvanih pandemijom, vredno radili i objavili više desetina naučnih radova u međunarodnim časopisima.


Kroz projekte koje Fond za nauku finansira uloženo je u istraživače, razvoj nauke, savremenu opremu koja je omogućila našim naučnicima da u korak sa svetom rade na važnim istraživanjima. Takođe, publikovani su i prvi rezultati projekata što će pomoći našim naučnicima da postanu vidljiviji u svetskoj nauci. Fond za nauku je istraživačima pružio priliku da rade na temama od velikog naučnog, ali i društvenog značaja, i podigao je odgovornost za rezultate istraživanja. Izveštavanje i praćenje projekata se odvija na kvartalnom nivou, a postignute rezultate projekata će na polovini i na kraju realizacije projekata ocenjivati međunarodni stručnjaci – naglašava v.d. direktora Fonda za nauku Republike Srbije dr Milica Đurić Jovičić.
Kako dr Đurić Jovičić ističe, u okviru dosadašnjih programa, 26 projekata obuhvata i razvoj rešenja koja će imati direktnu primenu u privredi.


Istraživači razvijaju energetski efikasne i jeftinije baterije bez litijuma, senzore za detekciju opasnih gasova, ekološke biocide za poljoprivredu, kolaborativne robote, softverske alate za uštedu energije i druga korisna rešenja. Na osnovu prepoznatog potencijala, Fond za nauku priprema novi program koji će pored ostalog, obuhvatiti direktnu saradnju nauke i privrede. Pored toga, u pripremi je i poseban program namenjen društvenim i humanističkim naukama. Ovi programi će biti otvoreni u 2021. godini – navodi dr Đurić Jovičić.


Na četiri programa projekti su već uveliko u realizaciji, dok su na programu IDEJE projekti u fazi evaluacije za koju je angažovano više od 1000 inostranih stručnjaka iz preko 60 zemalja sveta. Na program IDEJE naučnici su konkurisali sa više od 900 predloga projekata.
Program IDEJE je po svom obimu, budžetu i kriterijumima, najveći i najkompleksniji program Fonda za nauku. S obzirom na veliku zainteresovanost istraživača, u narednom periodu očekuje se povećanje budžeta za Program IDEJE kako bi se podržalo što više projekata za finansiranje. Zahvaljujući brzom razvoju naše institucije, velikom odzivu naučnika na konkurse Fonda, ali i pohvalama međunarodnih stručnjaka kada je u pitanju kvalitet projekata koji su dosad odobreni, pored budžetskih sredstava, obezbeđena su i finansijska sredstva Svetske banke i Evropske unije. Zahvaljujući tome, trenutno radimo na definisanju višegodišnjeg plana programa i javnih poziva koji će doneti nove prilike za naše naučnike – zaključuje Đurić Jovičić.