Nošenje maski povezano sa smanjenim prenosa virusa, pokazuje velika američka studija

  0
  Profimedia

  Nošenje maski povezano je sa boljom kontrolom prenosa koronavirusa u zajednici, prema studiji koja povezuje podatke iz ankete u kojoj je učestvovalo više od 300.000 ljudi u SAD-u , objavljeno je časopisu The Lancet Digital Health.

  Zajednice u koje su prijavile visok broj onih koji nose maske i fizičku distancu imaju najveću predviđenu verovatnoću kontrole prenosa virusa.

  Studija, zasnovana na podacima posmatranja i matematičkom modeliranju, otkrila je da je porast od 10% samoprijavljenog nošenja maski povezan sa više nego trostruko boljim izgledima za zadržavanje trenutnog reproduktivnog broja (Rt), koji meri broj sekundarnih slučajevi koji potiču iz jednog slučaja za datu vremensku tačku, ispod 1.

  Rt broj ispod 1 smatra se ključnim znakom da se prenos virusa usporava. Stope nošenja maski stalno su se povećavale tokom perioda istraživanja, između 3. juna i 27. jula 2020. godine, ali autori nisu pronašli dodatni porast stope nakon uvođenja mera u 12 država.

  Većina ispitanika izjavila je da „vrlo verovatno“ nosi masku za lice u prehrambenoj prodavnici (84,6%), dok je manje od polovine to učinilo da poseti porodicu ili prijatelje (40,2%). Veoma malo njih je izjavilo da „uopšte neće nositi masku“ (4,7%).

  Nošenje maske bilo je najviše među ljudima starosti 65 i više godina (48%).

  Studija ne može da dokaže da je nošenje maski direktno odgovorno za usporavanje prenosa virusa i moguće je da ljudi koji prijavljuju nošenje maski mogu da se uključe i u druga ponašanja koja smanjuju rizik od infekcije COVID-19, poput povećanog pranja ruku, a to je bilo nije obrađeno u studiji. Ipak, nalazi pružaju dalju podršku usvajanju maski za lice u zajednici kao važnoj intervenciji za smanjenje prenosa SARS-CoV-2.

  Studija se zasniva na onlajn anketi sprovedenoj između 3. juna i 27. jula 2020.