“Ni puha, ni pera!” Kreativan i moderan udžbenik za učenje ruskog jezika

0
Ilustracije: Profesor Mileta Poštić

Bogata istorija srpsko-ruskih odnosa definitivno je jedan od razloga rasprostranjenosti ruskog jezika u našoj zemlji, a sličnosti između dva jezika su podstrek za učenje. Ipak, stručnjaci kažu da je odsustvo adekvatnih udžbenika za učenje ruskog donekle doprinelo da opadne interesovanje za ovaj jezik. U poslednjih gotovo dvadeset godina, u Srbiji se nije pojavio udžbenik ruskog jezika za odrasle u kome bi kreativni pristup učenju privukao pažnju, a jezik se za to vreme značajno promenio.

Udžbenik “Ni puha, ni pera!” je novi, inovativni udžbenik, namenjen brzom savladavanju početnog nivoa ovog jezika. Udžbenik je izdao Centar Ruskog geografskog društva u Srbiji, uz podršku kompanije NIS.

Savremeni pristup učenju, primenjivan prilikom izrade ovog udžbenika, a koji podrazumeva pre svega sticanje navika komunikativnih kompetencija, doprinosi tome da se vrlo brzo i lako usvoje osnove jezika. “Ni puha, ni pera!” jedini je udžbenik za učenje ruskog jezika koji, pored sticanja znanja o značenju reči, izgovoru i fonetici, nudi bogatu riznicu znanja iz ruske kulture. Knjiga sadrži preko 300 raznovrsnih vežbi, gramatički prilog, rusko-srpski rečnik, ali i audio-materijale uz vežbe i primer međunarodno priznatog TRKI testa za nivo A1.

Mr Bojana Sabo sa Filološkog fakulteta u Beogradu, jedan od autora udžbenika, naglašava da ovakav moderan i višestran pristup udžbenik “Ni puha, ni pera!” čini dostupnim širokom krugu polaznika, od ljudi koji uče ruski jezik na kursevima, do studenata Filološkog fakulteta koji ga uče kao drugi strani jezik.

“Glavni cilj udžbenika je da studente, polaznike kurseva i sve one koji po njemu rade, osposobi da što pre počnu da komuniciraju na ruskom jeziku, da umeju da se sporazumeju u različitim bitnim situacijama i na raznim mestima u Rusiji. Iako je akcenat u udžbeniku stavljen na sticanje znanja i navika iz različitih komunikativnih kompetencija, poklonjena je pažnja i fonetici, gramatici, ruskoj književnosti i kulturi. Sve ovo, uz način organizacije materijala i grafičko osmišljavanje udžbenika, dovelo je do toga da ovaj udžbenik bude moderan i dostupan širokom krugu učenika. Kao inspiracija i model za izradu ‘Ni puha, ni pera!’ poslužili su najsavremeniji udžbenici stranih jezika, objavljeni u Francuskoj i Engleskoj”, kaže Bojana Sabo.

Njegova izrada zahtevala je kreiranje jedinstvenog sadržaja koji olakšava učenje jezika dinamičnim dijalozima, ali i zanimljivim dizajnom i ilustracijama. Kako navodi autor ilustracija, profesor Mileta Poštić sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, Rusija je bila izazov, kao velika, bogata i duboka kultura.

“Po mom mišljenju, ovo je najbolji vid udžbenika, pored raznih pomagala za učenje jezika na mobilnom telefonu, internetu, putem videa i interaktivnih aplikacija. Smatram da je udžbenik izuzetno uspešan, kako sa lingvističkog i sadržajnog, tako i sa likovnog aspekta. Knjiga je fenomenalna i jako mi je drago što sam bio deo njene izrade”, navodi profesor Poštić.

Svim zainteresovanima koji žele da savladaju ruski jezik kroz jezičku sliku svakodnevnog života u Rusiji u raznovrsnim komunikativnim situacijama, ali i kroz kulturološke sličnosti i razlike između Srbije i Rusije, PDF verzija, kao i audio-materijali, dostupni su za preuzimanje na sajtu kompanije NIS.