NBA fondacija će dodeliti 300 miliona USD za ekonomska unapređenja

  0

  Bord guvernera NBA najavio je donaciju od 300 miliona USD u inicijalni fond za ustanovljenje prve NBA fondacije posvećene većem ekonomskom osnaženju u crnačkoj zajednici. Fondacija je pokrenuta u partnerstvu sa Nacionalnom asocijacijom košarkaša NBPA.

  Tokom sledećih 10 godina, vlasnici 30 NBA tima zajednički će donirati 30 miliona USD godišnje kako bi uspostavili novu, dobrotvornu fondaciju Lige. Kroz svoju misiju da pokrene ekonomsko osnaživanje crnačkih zajednica putem zapošljavanja i napredovanja u karijeri, NBA fondacija će nastojati da poveća pristup i podršku srednjoškolcima, studentima i za rad obučenim ženama i muškarcima iz Crne zajednice, kao i da pomogne  nacionalnim i lokalnim organizacijama koje pružaju obuke za posao, mentorstvo, obučavanje i razvoj prodajne mreže na NBA tržištima i zajednicama širom Sjedinjenih Država i Kanade. Kao javna dobrotvorna organizacija, Fondacija će takođe nastojati da strateški sarađuje sa marketinškim i medijskim partnerima na razvoju dodatnih programa i izvora finansiranja koji produbljuju zalaganje porodice NBA za rasnu jednakost i socijalnu pravdu.

  Fondacija će se fokusirati na tri kritične tranzicijske tačke zapošljavanja: dobijanje prvog posla, osiguranje zaposlenja nakon srednje škole ili fakulteta, i napredovanje u karijeri posle zaposlenja. Putem doprinosa, NBA fondacija će poboljšati i proširiti rad nacionalnih i lokalnih organizacija posvećenih obrazovanju i zapošljavanju, uključujući ulaganje u programe zapošljavanja mladih i stažiranje, STEM oblasti (nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika), rad pod nadzorom mentora i profesionalnu praksu, razvojne puteve van tradicionalnog visokog obrazovanja, karijerno postavljanje, profesionalno mentorstvo, umrežavanje i posebna partnerstva sa istorijski crnim koledžima i univerzitetima.

  “U ime Odbora guvernera NBA, sa oduševljenjem najavljujem stvaranje NBA fondacije”, rekao je predsednik Upravnog odbora NBA i guverner Toronto Raptorsa Lari Tanenbaum. „Svi guverneri NBA timova prepoznaju našu jedinstvenu poziciju da utičemo na promene i posvećeni smo podršci i osnaživanju mladih crnih žena i muškaraca na svim našim timskim tržištima, kao i u zajednicama širom SAD i Kanade.“

  „Stvaranje ove fondacije važan je korak u razvoju više mogućnosti za crnu zajednicu,“ rekao je predsednik NBPA Kris Pol . “Ponosan sam na našu ligu i naše igrače zbog njihove posvećenosti ovoj dugoročnoj borbi za ravnopravnost i pravdu, i znam da ćemo i dalje pronalaziti načine da nastavimo sa intenzivnim institucionalnim promenama.”

  Fondacija će direktno sarađivati sa svih 30 timova, njihovim povezanim dobrotvornim organizacijama i sa NBPA na podršci nacionalnim organizacijama i njihovim lokalnim filijalama, kao i sa lokalnim organizacijama, kako bi se olakšalo održivo planiranje i stvorile promene na tržištima timova.

  “S obzirom na resurse i neverovatnu NBA platformu , imamo moć da stvorimo ideje, primenjujemo i podržavamo suštinske politike koje odražavaju bazične principe jednakosti i pravde koje prihvatamo”, izjavila je izvršna direktorka NBPA  Mišel Roberts. „Ova fondacija pružiće nam okvir da ostanemo posvećeni i odgovorni prema ovim principima.“

  „Posvećeni smo korišćenju kolektivnih resursa trideset timova, igrača i Lige za stvaranje ozbiljnih ekonomskih  prilika za crne Amerikance “, rekao je komesar NBA Adam Silver. „Verujemo da pomoću usmerenih programa na našim timskim tržištima i na nacionalnom nivou, zajedno sa jasno određenim merama za relaizaciju, možemo da napredujemo u našim zajedničkim ciljevima stvaranja značajne ekonomske mobilnosti u crnoj zajednici.“

  30 NBA timova biće članovi NBA fondacije sa bordom direktora koji će se sastojati od predstavnika upravnog odbora NBA (četiri mesta u odboru), igrača i rukovodilaca iz NBPA (tri mesta u odboru) i kancelarije lige (jedno mesto). Bord Fondacije će nadgledati sve poslovne aktivnosti i pružiće strateško usmerenje u pogledu planiranja i dodele sredstava.