“Nastava? Teorija onlajn, praktični rad na fakultetu. Ispiti kompleksan problem…”

0
Foto: Đorđe Kojadinović za Nedeljnik

Nastava na fakultetima će, usled epidemije koronavirusa, najverovatnije biti kombinovana, a to znači da će se teoretski deo održavati onlajn, a praktični na fakultetu.

Kako za Blic kaže rektorka UB Ivanka Popović, zasad je najizvesnije da će se teoretska nastava u narednoj školskoj godini, a ukoliko se ne popravi epidemiološka situacija, odvijati onlajn, dok će praktična biti organizovana na fakultetima.

“Pripremajući se za novu školsku godinu, ne znamo da li će se nastava održavati uživo, na daljinu ili kombinovano. Moja procena je da ćemo držati kombinovanu nastavu i da ćemo iskoristiti stečena onlajn iskustva naročito u domenu teorijske nastave. Iako je većina nastavnika uložila veliki trud da realizuje nastavu na daljinu, ostaje jedan manji broj nastavnika koji mora aktivnije da se uključe u proces. Što se tiče praktične nastave, nju ne smemo da zanemarimo. Uložićemo sve napore da se akademski prostor maksimalno otvori za što više oblika praktične nastave, naravno, uz puno poštovanje važećih propisa”, kaže rektorka.

Ona dodaje da bi to bilo vrlo važno za održavanje neophodne direktne komunikacije između nastavnika i studenata. Ističe i da je bitno da se intenzivnije prati kako se studenti snalaze u uslovima povećane radne samodiscipline kada prate nastavu potpuno ili delimično van fakulteta.

“Nastava na daljinu podrazumeva da svi studenti moraju da imaju iste infrastrukturne uslove. Prvenstveno mislim da imaju pristup adekvatnim računarima preko kojih mogu da ostvare audio i video komunikaciju sa drugim članovima akademske zajednice i da imaju odgovarajući pristup internetu. Znamo da svi studenti nemaju iste uslove. Ovaj problem ne komplikuje samo učestvovanje u nastavi na daljinu već mora da bude razrešen ako ćemo se upustiti u pilot-programe provere znanja na daljinu. U uslovima kada se lični prihodi smanjuju zbog ograničenog obima rada privrede, pritisak na studente da moraju da imaju pristup odgovarajućoj IT opremi može da bude ozbiljan društveni izazov. Taj izazov, kako je najavljeno, Ministarstva prosvete će rešiti”, objašnjava rektorka UB.

Rektorka Popović kaže da su univerziteti u celom svetu suočeni sa izazovom rada tokom pandemije, a jedan od izazova je polaganje ispita na daljinu.

“To je kompleksan problem koji se ne može razrešiti i implementirati u kratkom roku. Za pojedine situacije ovaj vid provere znanja je izvodiv, a za neke nije, posebno kod masovnih polaganja ispita na nižim godinama studija. Kao prioritet se postavlja uslov očuvanja kvaliteta, da se realizuje sistem provere znanja na daljinu koji će sprečiti, odnosno svesti na minimum nedozvoljene radnje kao što je prepisivanje. Alati za proveru znanja se intenzivno razvijaju, a naša iskustva sa njima su vrlo skromna. Bilo koji sistem, pa tako i obrazovni, može da funkcioniše samo ako se učesnici pridržavaju unapred određenih pravila. U slučaju visokog obrazovanja, ta pravila su vezana za akademsku čestitost. Akademski integritet je ključna odrednica budućnosti visokog obrazovanja, sa koronom ili bez nje”, zaključuje rektorka Popović.