Najavljena obuka hotelijera kao deo borbe protiv trgovine ljudima

  0
  Foto: UNITAS

  Na Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima 30. jula, Fondacija UNITAS skreće pažnju na podatak da je u Srbiji povećan broj poziva koji prijavljuju sumnju na trgovinu ljudima u 2020. godini za 70 odsto u odnosu na 2019. godinu. Ova kriminalna industrija na globalnom nivou godišnje u svoj lanac zarobi više od milion ljudi, a čak i u toku svetske krize izazvane pandemijom trgovina ljudima ostala je jedna od najunosnijih kriminalnih aktivnosti.

  U saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, UNITAS će od septembra početi edukaciju zaposlenih u hotelijerskoj industriji. Tokom obuke hotelijeri će imati priliku da nauče kako da prepoznaju znakove trgovine ljudima.

  Trafiking je globalni problem, a manipulativne tehnike kojima trafikeri obmanjuju su toliko raznovrsne da svako može da postane njihova žrtva, bez obzira na pol, uzrast, rasu, nivo obrazovanja. Zbog toga širenjem svesti i informisanjem, želimo da svaki pojedinac postane svestan trafikinga i da svako od nas može da doprinese borbi, prepoznavanjem potencijalnih žrtava, reagovanjem i pružanjem pomoći“, istakla je Ana Krstajić, predstavnica Fondacije UNITAS. Ona dodaje da je obuka zaposlenih u turizmu važan korak i ujedno vrlo odgovoran zadatak. „Tokom obuka predavači će ukazati na znake trgovine ljudima, ponašanje žrtava i ponašanje trafikera. Kako bismo zaposlenima odagnali nedoumice kada je trenutak da reaguju, i kako da uoče potencijalnu opasnost, obuke će obuhvatiti niz situacija, koje se javljaju na recepciji, u sobama, hodniku“, objasnila je Ana Krstajić.

  Ovaj projekat biće sproveden u svim hotelima u Srbiji, kako u turističkim centrima, tako i u manjim gradovima, a cilj je da nakon toga obuke budu održane i u Crnoj Gori.

  Pilot projekat, koji je obuhvatio 850 zaposlenih u hotelima u Srbiji i Crnoj Gori, pokazao je da se među njima javlja takozvani Aha efekat. Oni koji su se našli u sumnjivoj situaciji često su odgovarali: „Aha, dakle, to sam već video/videla, samo nisam bio/bila sigurna o čemu je reč“. Stručnjaci koji vode treninge nastojaće da zaposlenima u hotelima predoče potencijalnu opasnost, i ukažu na to koliko je bitno preuzimanje odgovornosti, kao i da odluka koju tada donesu, može da promeni nečiji život.

  Zbog veoma razgranate mreže i raznovrsnih metoda koje koriste trgovci ljudima, edukacija o merama opreza, prepoznavanju žrtava trgovine ljudima i pružanju pomoći predstavlja najefikasniji put suzbijanja ovog oblika kriminala. Iz tog razloga UNITAS, kroz čije programe je dosad edukovano više od 700.000 ljudi, nastaviće sa stručnim obukama, kako bi podizao svest kako kod dece, mladih, roditelja, nastavnika, tako i kod zaposlenih koji dolaze u kontakt sa potencijalnim žrtvama trgovine ljudima.

  Osim obuke zaposlenih u hotelima, UNITAS će od septembra organizovati i edukaciju dece na različitim sportskim takmičenjima i manifestacijama u Crnoj Gori. UNITAS takođe nastavlja i obučavanje učitelja o rizicima na internetu i bezbednom ponašanju dece na društvenim mrežama, a u srednjim školama biće realizovane obuke psihologa i pedagoga o tome kako da prepoznaju internet zavisnike i pomognu im.