Menadžeri u postkorona periodu

  0

  Piše: Jelena Bulatović, izvršni direktor Srpske asocijcije menadžera

  Kako u vreme epidemije, tako i sada, u „postkorona“ periodu, menadžeri imaju važnu ulogu. Liderska crta koju mora da poseduje svaki pravi menadžer sada se ogleda pre svega u postavljanju prioriteta – očuvanje zdravlja zaposlenih i poslovnih procesa, odnosno rada kompanije. To uključuje i optimizaciju troškova u periodu i posle prvog udara krize, kontinuiran rad na transformaciji poslovanja da bi se odgovorilo novim potrebama klijenata i uslovima na tržištu, traženje najboljih finansijskih modela za održanje i upravljanje likvidnošću biznisa, kao i rad na daljem razvoju vizije poslovanja.

  Još za vreme epidemije u Srpskoj asocijaciji menadžeta pokrenuli smo online format „Ask an Expert“, upravo kako bismo menadžerima i preduzetnicima pomogli da uz pomoć stručnjaka iz sveta ekonomije i biznisa reše svoje dileme, dobiju podršku i podele razmišljanja. Neki od zaključaka sa ovih susreta postali su smernice u daljem poslovanju.

  Pobediti strah – preduslov za akciju

  Period za nama pokazao je da je najveći neprijatelj, i da su najteže pogođene one kompanije čiji su menadžeri bili paralisani strahom i ništa nisu preduzimali. „Stajanje u mestu“ u trenucima kada se ceo svet drastično menja najgora je moguća odluka. Na menadžerima je da u tim trenucima najpre nađu motiv u sebi, a onda da ga prenesu i na zaposlene. To budi entuzijazam i tek tada je moguća prava akcija.

  Krizni menadžment postaje prioritet

  Krizni menadžment dobio je na značaju jer su se sada i kompanije koje nisu vodile toliko računa o ovom segmentu, uverile da upravljanje u krizi – prilagođavanje poslovnih planova, brzo odlučivanje, postavljanje kratkoročnih ciljeva, raspoređivanje resursa, pravovremena i transparentna komunikacija – postaju ključni. Moramo biti spremni da brzo menjamo svoje poslovanje, prilagođavamo planove u zavisnosti od trenutnih uslova koji se stalno menjaju, kao i da istovremeno mislimo da održivost posla i zaštitu zaposlenih. Dakle, u fokusu je strateško razmišljanje, ali bez insistiranja na dugoročnim planovima. Ključna je fleksibilnost i na individualnom i na korporativnom nivou.

  Digitalizacija

  Epidemija korona virusa, iako je usporila ili unazadila mnoge biznise, donela je i pozitivnu promenu – digitalizaciju. Svi biznisi (a videli smo i javni sektor poput obrazovanja) koji su i ranije planirali digitalizaciju, a nisu imali priliku/vremena/sredstava za to, bili su u nju ubrzano „gurnuti“ u prethodnim mesecima. Zapravo, to je za neke bilo pitanje opstanka. Sve što smo mogli, digitalizovali smo i postavili na online, što će u određenom obliku sigurno ostati redovan način poslovanja. Već sada na drugačiji način komuniciramo, održavamo sastanke. Prilagodili smo procedure digitalnom načinu poslovanja – bilo da je reč o procesima odobravanja, plaćanja, nabavke, marketinga, prodaje.

  Ljudi u fokusu

  Solidarnost i lojalnost su u vreme vanrednog stanja bili na izuzetnom nivou, i potrebno je da se ta praksa nastavi u narednom periodu. Menadžeri, uz sve ostalo što je potrebno da rade da bi sačuvali poslovanje, i dalje u svom fokusu moraju da imaju svoje zaposlene, klijente, partnere. Održavanje dobrih odnosa sa njima, međusobno razumevanje i briga zasigurno če dati dugoročno dobre rezultate.

  Izvor: Naša mreža