Lek kompanije AstraZeneca značajno smanjuje rizik od kardiovaskularne smrti

  0
  Foto AstraZeneka

  Lek kompanije AstraZeneca, predstavnik grupe SGLT2 inhibitora, značajno redukuje rizik od nastanka kardiovaskularne smrti ili pogoršanja srčane insuficijencije kod pacijenata koji imaju srčanu slabost sa blago sniženom ili očuvanom ejekcionom frakcijom, pokazali su rezultati upravo objavljene faze III kliničke studije

  Rezultati ove kliničke studije predstavljeni su na upravo završenom Evropskom kongresu udruženja kardiologa u Barseloni.

  Studija je ispitala efikasnost predstavnika SGLT2i (inhibitor natrijum glukoznog kotransportera 2) u poređenju sa placebom kod pacijenata koji boluju od srčane slabosti i imaju ejekcionu frakciju > 40%, ranije je dokazana efikasnost ovog leka u lečenju srčane slabosti sa sniženom ejekcionom frakcijom <40%, saopštila je ompanija AstraZeneca.

  Srčana slabost progresivno oboljenje koje pogađa oko 64 miliona ljudi širom sveta, a ima visoku stopu morbiditeta i mortaliteta. Hronična srčana slabost je vodeći uzročnik hospitalizacija kod pacijenata starijih od 65 godina. Postoji više tipova srčane slabosti , a oko 50% čine pacijenti koji imaju očuvanu ili blago sniženu ejekcionu frakciju.

  Upravo objavljene preporuke Američkog udruženja kliničkih kardiologa, Američkog udruženja za srčanu slabost i Američkog udruženja za srce sada preporučuju grupu lekova SGLT2i , kojoj pripada ovaj lek kompanije  AstraZeneca, za lečenje srčane slabosti sa očuvanom i blago sniženom ejekcionom frakcijom. Dosadašnje preporuke su se odnosile samo na pacijente sa sniženom ejekcionom frakcijom.

  Dr Skot Solomon, profesor medicine na Univezitetu Harvard i glavni istraživač III faze ove kliničke studije rekao je: ” Ovi rezultati su važni za pacijente i kliničku praksu jer pokazuju da postoji lek koji je efikasan nezavisno od vrednosti ejekcione frakcije  i zato može biti korišćen kao osnovna terapija kod širokog spektra pacijenata sa srčanom slabošću. Ranija ispitivanja su pokazala da druge terapijske opcije pokazuju manju efikasnost kod pacijenata sa višim vrednostima ejekcione frakcije, ali ovo istraživanje je pokazalo da je ovaj lek efikasan za pacijente u celom spektru srčane slabosti.”

  Mene Pangalos, izvršni potpredsednik, BioPharmaceuticals R&D, rekao je da je  pacijente koji boluju od srčane slabost sa ejekcionom frakcijom višom od 40%, teško lečiti zbog malog broja terpijskih opcija koje su ovim pacijentima na raspolaganju. “Ponosni smo što možemo da podelimo revolucionarne rezultate III faza ove kliničke studije, koji nam omogućavaju da bolje razumemo problem srčane slabosti. Ovi podaci dodatno osnažuju podatke koje imamo iz ranijih studija, iz kojih znamo da lek kompanije AstraZeneca pruža kardiorenalnu zaštitu pacijentima sa dijabetesom tip 2, hroničnom bolesti bubrega i srčanom slabošću.“