Kompanija Mars ujedinjuje poslovanje istočnog i zapadnog Balkana

  0

  Predrag Milinčić – novi regionalni direktor za Mars Balkan

  Sa ciljem stvaranja još snažnijeg održivog poslovanja u UBBAI regiji, kompanija Mars spojiće svoje poslovanje na istočnom i zapadnom Balkanu u jedinstveni balkanski klaster. Sedište balkanskog klastera kompanije Mars biće u Srbiji, u Beogradu, dok će vođenje nove organizacione strukture, za koju se očekuje da će doneti benefite za poslovanje, kupce i zaposlene, preuzeti Predrag Milinčić, dosadašnji regionalni direktor za Mars Balkan Istok.

  Predrag je iskusan rukovodilac sa velikim poznavanjem tržišta Balkana, a kako ističu u kompaniji Mars on je odigrao ključnu ulogu u preokretanju biznisa na Balkanu, osiguravajući njegov održiv rast.

  Kompaniji Mars pridružio se 2017. godine kao direktor tržišta za Balkan Istok (Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija, Kosovo i Albanija), a 2019. godine njegove odgovornosti su proširene na Bugarsku. Tokom proteklih godina uspešno je doprineo razvoju i implementaciji velikog broja tržišnih strategija. Kroz stalni fokus na razvoj i motivaciju ljudi, što je oduvek bio njegov prioritet, Miliničić gradi posvećene prodajne timove istovremeno održavajući i razvijajući snažna partnerstva sa kupcima.

  U Marsu su uvereni da će se Milinčićevo dragoceno iskustvo, ostvareni rezultati i izuzetne veštine prodaje i vođstva ljudi dobro podudarati sa potrebama novog klastera Balkana, poboljšavajući rast poslovanja i ljudi u narednim godinama.

  Strateškoj odluci udruživanja prethodila je temeljna analiza tržišta i organizacije kojom je ustanovljeno da istočni i zapadni Balkan tržišno imaju slične strukture, da se profili kupaca i potrošača umnogome podudaraju, baš kao i dinamika proizvodnih kategorija i prostor za uvođenje inovacija. Stvaranje jednog klastera na Balkanu omogućiće otključavanje ovih sinergija, što će doprineti efikasnijem i jednostavnijem poslovanju, ali i istovremeno pružiti mogućnost da se zaposlenima ponude veće uloge i omogući lični razvoj.