Katalog usluga raspoložive podrške namenjene povratnicima u Srbiju dostupan elektronski i kroz mobilnu aplikaciju

  0

  Kako bi odgovorio na potrebe povratnika u Srbiju, program „Migracije za razvoj” Nemačke razvojne saradnje koji sprovodi GIZ je zajedno sa Komesarijatom za izbeglice (KIRS) pripremio sveobuhvatni „Katalog raspoložive podrške namenjene povratnicima u Republiku Srbiju”.

  Katalog usluga je osmišljen tako da na jednom mestu obuhvati informacije o svim tipovima podrške povratnicima i lokalnom stanovništvu na teritoriji Republike Srbije i omogući bolji pristup uslugama svima koji se bave ovom temom i koji nude podršku u procesu socio-ekonomske (re)integracije. U njemu su predstavljene socio-ekonomske mere koje pružaju institucije sistema kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, zatim organizacije civilnog društva, projekti Nemačke razvojne saradnje koji sprovodi GIZ na bileteralnom, regionalnom i globalnom nivou, kao i drugi akteri uključeni u reintegraciju. Katalog je dostupan u štampanoj formi, u formi digitalne aplikacije za pametne telefone, a uskoro će biti dostupan i u elektronskom obliku na webstranici Komesarijata.

  Ova publikacija je još jedna od mnogobrojnih zajedničkih aktivnosti programa „Migracije za razvoj” i KIRS-a, koje su definisane Memorandumom o razumevanju koji je potpisan 2018. godine, radi uspostavljanja kontinuirane saradnje u oblasti podrške povratku i reintegraciji povratnika.

  Katalog raspoložive podrške namenjene povratnicima pruža informacije o dostupnim uslugama na teritoriji Republike Srbije, kao i pravima i obavezama u procesu integracije i reintegracije  povratnika po sporazumu  o readmisiji, čime je olakšan rad poverenika. Katalog je vrlo koristan i u njemu se nalaze svi kontakti koji su potrebni za rad sa povratnicima, samim tim i usluge koje pružam kao poverenik biće efikasnije i kvalitetnije“, smatra Jasmina Vukadinović, poverenica za izbeglice iz Povereništva GO Mladenovac.

  Osim poverenicima KIRS-a širom Srbije, Katalog će biti dostupan i svima koji rade direktno sa povratnicima i pružaju im podršku u procesu ponovne integracije, nakon povratka u zemlju porekla. U okviru programa „Migracije za razvoj“ kreiran je Nemački informativni centar DIMAK, čiji savetnici nude individualno savetovanje skrojeno prema potrebama povratnika u Srbiju pružajući im podršku u procesu profesionalne reintegracije. Ponuda DIMAK-a je istovremeno usmerena i ka svim licima koja žele na regularan način da se zaposle, studiraju ili usavršavaju u Nemačkoj, ili dobiju informacije o mogućnostima zapošljavanja i stručnog obrazovanja u Srbiji.

  Кatalog je jedini dokumentu ove vrste u Srbiji i kreiran je sa ciljem unapređenja kapaciteta rada DIMAK savetnika, poverenika za izbeglice i migracije i savetnika u Migracionim servisnim centrima koji su deluju u okviru NSZ u sedam gradova i opština, organizacijama civilnog društva, ali i svih koji u svakodnevnom poslu pružaju bilo koju vrstu podške ovoj ciljnoj grupi koja je u većini slučajeva višestruko osetljiva i potreban je integrisan pristup u rešavanju njihovih potreba. Katalog će svakako biti koristan i samim povratnicima, kojima će putem mobilne aplikacije potrebne informacije biti brzo i lako dostupne“, ističe Tamara Vučenović, PME/DIMAK savetnica za povratak i reintegraciju.  

  Katalog će se ažurirati dva puta godišnje, kako bi informacije o eventualnim promenama i novostima  u programima, projektima i uslugama, bile dostupne povratnicima kako u okviru relevantnih institucija Vlade Republike Srbije, tako i nevladinog sektora u Srbiji. „To je ono što ovu publikaciju čini jednim od najvažnijih alata u radu svih uključenih u reintegraciju povratnika i onih lica kojima je potrebna pomoć“, dodaje Tamara Vučenović.

   „Jedan od osnovnih problema sa kojima se povratnici suočavaju jeste upravo nedostatak ažurnih i kvalitetnih informacija o dostupnim uslugama i mogućnostima podrške na koju mogu da računaju. Podaci koji su za njih važni, kako bi ostvarili osnovna ljudska prava u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i stanovanja, zaštitu u zdravstvenom i socijalnom sistemu, sada su u okviru ove publikacije dostupni svima“, objašnjava Aleksandra Brkić, direktorka organizacije HELP – Hilfe zur Selbsthilfe u Srbiji.

  Ona dodaje da ovakav detaljan pregled, koji sadrži sve informacije o mogućnostima reintegracije povratnika u Srbiji, olakšava rad organizacija i institucija i omogućava mnogo efikasnije pružanje pomoći povratnicima.  

  Katalog je, uz donaciju softvera koji je unapredio praćenje procesa readmisije KIRS-u i donaciju 30 laptopova poverenicima u 25 različitih opština širom Srbije, još jedna u nizu mera izgradnje kapaciteta institucija koje se bave podrškom ovoj ciljnoj grupi.