Kako vidim menadžera budućnosti?

    0

    Dragan Filipović, CEO, Generali Osiguranje Srbija a.d.o, jedan od finalista za SAM Godišnju nagradu u kategoriji „Menadžer godine 2021“

    U godini kada obeležava 15 godina poslovanja Srpska asocijacija menadžera za prestižnu Godišnju nagradu predstavlja menadžere, poslodavce, pojedince i inicijative koje ponašanjem, izuzetnošću, aktivnošću i odgovornim poslovanjem demonstriraju liderstvo i zaslužuju da budu istaknuti kao dobar primer u društvu. Kroz SAM Godišnju nagradu promoviše se podsticanje kreativnosti i liderstva u menadžmentu i različitim sferama društvenog i poslovnog života. Jubilarni deseti put zaredom Srpska asocijacija menadžera dodeliće priznanja najboljima, liderima 21. veka, na tradicionalnoj svečanosti „SAM GALA 2021“, koja će biti održana 14. decembra.

    Koja je razlika između menadžera i lidera? Na prvi pogled nema razlike, ali razlika postoji. Menadžer kaže NAPRED, a lider kaže ZA MNOM! Menadžer radi u sistemu, a lider radi na sistemu! Obe uloge su podjednako važne. Prvo se postaje uspešan menadžer, ali to ne znači da će se postati i lider. Za istinskog lidera je potrebno i nešto više. Menadžeri se bave organizacijom i implementacijom onoga što je dogovoreno i zacrtano, na najefikasniji način, oni grade svoj autoritet pre svega na stručnoj ekspertizi i organizacionim sposobnostima, a lideri određuju strategiju i pravac u kojem kompanija treba da ide. Da nema lidera, organizacija se ne bi menjala. Lideri su osobe koje inspirišu ljude oko sebe, koji imaju izgrađeni integritet, kojima se veruje, koji su poštovani od strane drugih. Lideri se ne plaše da rizikuju, da eksperimentišu. Lider je neko ko je odvažan i odlučan, pravičan, ume da sluša (to ne znači i po svaku cenu da posluša). Lideri stvaraju ambijent u kojem se svako oseća cenjenim i vrednovanim, krasi ih visoka emocionalna inteligencija. Oni uvažavaju različitosti i svojstvenost svakog pojedinca. Oni kreiraju kompanijsku kulturu i ,,žive je” svaki dan.

    Međutim, već danas, a ne tek u budućnosti, da bi bili uspešni u karijeri upravljanja, potrebno je da imate karakteristike i lidera i menadžera. Neće biti uspešnih menadžera koji ne poseduju liderske veštine, ali isto tako, svaki lider treba da poseduje menadžersku efikasnost. Zbog toga mislim da će se u bližoj budućnosti ova dva naziva stopiti u jedan i da se neće praviti razlike među njiima.