Kako vidim menadžera budućnosti?

    0

    Nikola Mijailović, CEO i Co Founder, Joberty, jedan od finalista za SAM Godišnju nagradu u kategoriji „Mladi menadžer godine 2021“

    U godini kada obeležava 15 godina poslovanja Srpska asocijacija menadžera za prestižnu Godišnju nagradu predstavlja menadžere, poslodavce, pojedince i inicijative koje ponašanjem, izuzetnošću, aktivnošću i odgovornim poslovanjem demonstriraju liderstvo i zaslužuju da budu istaknuti kao dobar primer u društvu. Kroz SAM Godišnju nagradu promoviše se podsticanje kreativnosti i liderstva u menadžmentu i različitim sferama društvenog i poslovnog života. Jubilarni deseti put zaredom Srpska asocijacija menadžera dodeliće priznanja najboljima, liderima 21. veka, na tradicionalnoj svečanosti „SAM GALA 2021“, koja će biti održana 14. decembra.

    U godinama koje dolaze, tržište rada će postati globalno, bez geografskih ograničenja, a nove okolnosti će podrazumevati visok nivo fleksibilnosti i ljudsku različitost. Menadžer budućnosti je lider koji se prilagođava ovim uslovima i ima visok nivo razumevanja za ljude sa kojima radi, interkulturalnu svest i poznaje uslove poslovanja na globalnom nivou. Njegov glavni zadatak biće da omogući zaposlenima da ostvare svoj pun potencijal i postanu najbolja verzija sebe. Menadžer budućnosti brine za svoje zaposlene i njihove porodice, podučava i mentoriše suptilnim stilom i stalno razmišlja o svom timu. Pruža saradnicima slobodu i autonomiju u radu, podržava njihov profesionalni i lični razvoj, a pored svega i obezbeđuje svrhu koja će ih motivisati. Time će ljudi stvarati veću vrednost, kompanije će postati humanije, a menadžeri budućnosti graditi bolji svet.